Op dit moment zijn er geen particuliere of bedrijfskavels beschikbaar in Oosterhout.

Particuliere kavels om zelf een woning te bouwen

Tot voorkort werden er in de Contreie kavels uitgegeven. Inmiddels zijn er binnen de Contreie geen particuliere bouwkavels en woon-werkkavels meer beschikbaar. Deze komen daar ook niet meer. De verwachting is dat dit de komende jaren (4 à 5 jaar) ergens anders in Oosterhout vanuit de gemeente ook niet meer het geval zal zijn. Mocht u toch informatie willen dan kunt u contact opnemen met onze kavelcoach, de heer Gert-Jan Bartels. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 - 48 94 34 en via het emailadres g.bartels@oosterhout.nl.

Bedrijfskavel

Voor het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost worden bedrijfskavels uitgegeven.
Op dit moment zijn alle bedrijfskavels in optie. Er is tevens een wachtlijst. Wenst u meer informatie, klik op de link.