Stappen herziening bestemmingsplan

 

 WatWieDuur
1 Concept fase
1.1Toets 1e concept voorontwerpbestemmingsplanGemeente4-6 wkn
1.2Verwerken opmerkingen en aanleveren nieuw bestemmingsplanAdviesbureau2 wkn
1.3Finale toets 1e concept voorontwerpbestemmingsplan en test in de digitale raadpleegomgevingGemeente1 wkn
2 Voorontwerpfase
2.1Opstellen collegevoorstelGemeente1 wkn
2.2Routing naar college en besluitvormingGemeente2 wkn
2.3Bekendmaking ter inzagelegging door weekblad/ StaatscourantMedia1 wk
2.4Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan en vooroverleg medeoverhedenGemeente4 wkn
2.5Beoordelen inspraakreactiesGemeente en adviesbureau2-4 wkn
3 Ontwerpfase
3.1Opstellen concept ontwerpbestemmingsplan (aanpassen n.a.v. inspraakreacties)Adviesbureau2 wkn
3.2Toets concept ontwerpbestemmingsplan en test digitale raadpleegomgevingGemeente1 wkn
3.3Opstellen collegevoorstelGemeente1 wkn
3.4Routing naar college en besluitvormingGemeente2 wkn
3.5Bekendmaking ter inzagelegging door weekblad/ StaatscourantMedia1 wk
  Totaal aantal weken tot terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan    24-28 weken