Bekendmakingen

Bekendmaking voornemen verkoop van een perceel grond Paterserf te Oosterhout


Verlopen deadline:
Bekendmaking voornemen tot vestigen recht van opstal op drie grondpercelen te Oosterhout

De gemeente Oosterhout geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail aan m.weterings@oosterhout.nl.

Grondprijzen 2020

De grondprijzen (gronduitgifteprijzen) voor 2020 zijn vastgesteld.

Klik op de link voor de grondprijzen (PDF, 49 KB) voor het jaar 2020.

Grondstrook / groenstrook / reststrook / snippergroen / strook gemeentegrond kopen

Voor mogelijkheden tot aankoop van grondstroken klik hier.

Hier vindt u de nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (PDF, 791 KB)