Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Grondprijzen 2018

De grondprijzen (gronduitgifteprijzen) voor 2018 zijn vastgesteld.

Klik op de link voor de grondprijzen (pdf 49 kb) voor het jaar 2018.

Grondstrook / groenstrook / reststrook / snippergroen / strook gemeentegrond kopen

Voor mogelijkheden tot aankoop van grondstroken klik hier.

Hier vindt u de nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (pdf 791KB) 

 

 

Anterieure overeenkomst woningbouwlocatie Houtse Heuvel 2 te Den Hout

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 12 december 2018 met Zwaluwe Projectontwikkeling B.V. een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten. De overeenkomst is gericht op de ontwikkeling van 13 woningen gelegen aan de Houtse Heuvel 2 te Den Hout.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt ter inzage met ingang van 27 december 2018 tot
7 februari 2019 bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Oosterhout gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden van het informatiecentrum zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 15.00 uur, donderdagavond  van 17.00 – 20.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Het is niet mogelijk om tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst bezwaar te maken danwel beroep in te stellen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.