Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Grondprijzen 2017

De grondprijzen (gronduitgifteprijzen) voor 2018 zijn vastgesteld.

Klik op de link voor de grondprijzen (pdf 49 kb) voor het jaar 2018.

Grondstrook / groenstrook / reststrook / snippergroen / strook gemeentegrond kopen

Voor mogelijkheden tot aankoop van grondstroken klik hier.

Hier vindt u de nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (pdf 791KB)

 

 

 

BEKENDMAKING

Anterieure overeenkomst woningbouwproject ‘t Helleke ong. te Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in januari 2018 met de heer R. Grunwald en mevrouw I.A.M. Hulsman een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten. De overeenkomst is gericht op de bouw van één (vrijstaande) grondgebonden woning gelegen aan de Hoge Dijk ong. (tussen nummers 58 en 60) te Oosteind.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt ter inzage met ingang van 24 januari 2018 tot 7 maart 2018 bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Oosterhout gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden van het informatiecentrum zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 17.00 uur, donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. 

Het is niet mogelijk om tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst bezwaar te maken dan wel beroep in te stellen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.