Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Grondprijzen 2017

De grondprijzen (gronduitgifteprijzen) voor 2017 zijn vastgesteld.

Klik op de link voor de grondprijzen (pdf 44 kb) voor het jaar 2017.

Grondstrook / groenstrook / reststrook / snippergroen / strook gemeentegrond kopen

Voor mogelijkheden tot aankoop van grondstroken klik hier.

Hier vindt u de nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (pdf 791KB)

 

 

 

BEKENDMAKING

Anterieure overeenkomst woningbouwproject ‘t Helleke ong. te Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in mei 2017 met de heer A.H.M. den Dekker en mevrouw W.F.M. Smits een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten. De overeenkomst is gericht op de bouw van twee (vrijstaande) grondgebonden woningen gelegen aan ’t Helleke te Oosterhout.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt ter inzage met ingang van 31 mei 2017 tot 13 juli 2017 bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Oosterhout gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden van het informatiecentrum zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 17.00 uur, donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Het is niet mogelijk om tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst bezwaar te maken dan wel beroep in te stellen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

BEKENDMAKING

Anterieure overeenkomst woningbouwproject Groenestraat ong. te Dorst

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in mei 2017 met de heer G.A.M. Peeters een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten. De overeenkomst is gericht op de bouw van één (vrijstaande) grondgebonden woning in het gebied globaal gelegen ten noorden van Groenestraat 2 te Dorst.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt ter inzage met ingang van 10 mei 2017 tot 21 juni 2017 bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Oosterhout gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden van het informatiecentrum zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 17.00 uur, donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Het is niet mogelijk om tegen het sluiten van een anterieure overeenkomst bezwaar te maken dan wel beroep in te stellen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.