Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Achtergrondinformatie marktverkenning 't Zandoogje

Gemeente Oosterhout is op zoek naar een nieuwe functie voor de locatie van het voormalig schoolgebouw ’t Zandoogje in de wijk Vrachelen. De huidige noodgebouwen op de locatie aan de Vlinderlaan zijn verkocht en worden halverwege februari 2017 verwijderd. Om tot een nieuwe functie te komen wordt een marktverkenning uitgevoerd. Iedereen (buurtbewoners, marktpartijen etc.) wordt uitgenodigd om met ideeën te komen voor een nieuwe functie.  

Historische context

De planlocatie was tot voor kort in gebruik als tijdelijke schoollocatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen zou de locatie al dan niet een definitieve functie als school krijgen. Actuele leerlingprognoses laten echter zien dat er geen behoefte meer is aan een school op deze locatie. Begin 2015 is zelfs de conclusie getrokken dat ook de tijdelijke huisvesting niet meer noodzakelijk is voor het huisvesten van leerlingen.

In de units is ook het kunstenaarscollectief stichting BOCK circa een jaar gehuisvest geweest. Daarnaast is de locatie in beeld geweest voor de tijdelijke opvang van minderjarige vluchtelingen. De opvang heeft niet plaatsgevonden en dit is ook niet meer aan de orde. De gemeente is nu op zoek naar een nieuwe functie voor het plangebied. De tijdelijke units zullen geen deel uit maken van de herontwikkeling. Deze zijn apart verkochte en worden verwijderd.

Locatie

Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9450 m2 (Kadastrale sectie P, nr. 2400) en betreft de locatie waarop schoolgebouw ‘t Zandoogje was gevestigd. Het plangebied is op het kaartje paars gearceerd. Het plangebied ligt in de Vlindervallei (Vrachelen 3) en wordt aan de noordzijde begrensd door het Markkanaal Zuid en aan de westzijde door de Hondstraat. In het zuiden grenst het plangebied aan het Zandoogje en aan de oostzijde aan de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan en de Vlinderlaan. Ten noordoosten van het plangebied ligt de ontwikkellocatie de Zwaaikom. De verwachting is dat hier 500 woningen gerealiseerd worden.  

Stedenbouwkundige kenmerken Vrachelen

Vrachelen is de laatste grote uitbreidingswijk van de stad Oosterhout. In 1993 is begonnen met de aanleg hiervan. Op dit moment wordt de laatste fase van deze wijk – de Contreie – gebouwd. Uiteindelijk zal Vrachelen zo’n 3.200 woningen tellen met zo’n 7.000 inwoners. De wijk beschikt over diverse voorzieningen, waaronder een supermarkt, twee gymzalen, cafetaria en twee basisscholen. Vrachelen is fraai gelegen aan het water (Wilhelminakanaal en Markkanaal) en vlakbij het bos (Vrachelse Heide). De wijk is groen en kindvriendelijk van opzet en zeer in trek bij jonge gezinnen met kinderen. De Vlindervallei, gelegen aan de rand van de Vrachelse Heide, kent een grote verscheidenheid aan woontypologieën. De Vlinderlaan is de belangrijkste ontsluitingsweg. Het plangebied vormt de entree van de Vlindervallei en hiermee een representatieve locatie.

Kengetallen Vrachelen (1 januari 2016):

  • Inwoners: 6.173, waarvan 55% jonger dan 45.
  • Woningen: 2.560, waarvan 74% koop.
  • Meerpersoonshuishoudens: 1.925, waarvan 56% met kinderen.

Kenmerken Oosterhout

Oosterhout bedrijvige 'familiestad'. Dit vormt een sterk merk van de gemeente. Oosterhout koestert als middelgrote stad zijn kernkwaliteiten zoals de ruime opzet en het groene karakter, een aantrekkelijk buitengebied, de rijk geschakeerde werkgelegenheid, het ruime palet aan voorzieningen, veilig, overzichtelijk en korte lijnen. Hiermee zijn ook de belangrijkste ingrediënten genoemd die zorgen voor de aantrekkelijkheid van Oosterhout.

Huidig bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en is daarnaast via deze link te downloaden http://ris.oosterhout.nl/system/BY00037882.pdf.

Het huidige bestemmingsplan is niet leidend voor de marktverkenning. Dit betekent dat er ook gevraagd wordt om ideeën in te dienen die afwijken van het huidige bestemmingsplan en waarvoor het bestemmingsplan uiteindelijk gewijzigd dient te worden.

Woningbouw is een reële optie naast de andere mogelijke functies voor het plangebied en hierin kan worden voorzien zonder dat er een planologische procedure is vereist.