Monumentenlijsten

Hier kunt u de Gemeentelijke Monumenten vinden (PDF, 17,4 KB)

Hier kunt u de Rijkmonumenten vinden (PDF, 12 KB)

Indien u een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument in wilt dienen kan dat hier.

Erfgoedkaart Oosterhout

Oosterhout kent vele archeologische bodemschatten, monumentale gebouwen en plekken met een rijke cultuurhistorie. Dit cultuurhistorisch erfgoed bepaalt in belangrijke mate de sfeer en identiteit van de stad en de kerkdorpen.

Op 25 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Erfgoedkaart Oosterhout vastgesteld. Deze kaart geeft de archeologische verwachtingen en archeologische en cultuurhistorische waarden in Oosterhout weer waardoor deze als volwaardig belang in ruimtelijke planvorming mee kunnen worden gewogen. Tevens worden op deze kaart de voorschriften vastgesteld voor de omgang met archeologische bodemschatten in de ruimtelijke inrichting en in bouwprojecten.

De Erfgoedkaart (PDF 16,3 MB) Oosterhout is hier te downloaden.
De Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie 2008-2018 (PDF, 425 KB) is hier te downloaden.