Ontwikkeling locatie Intergas-Thebe (Parck Warande)

Sinds 2016 zijn Fundament Real Estate en VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester) bezig met een nieuw stedenbouwkundige vormgeving voor de voormalige locaties Intergas-Thebe.

Plangebied

De ontwikkellocatie bevindt zich op de voormalige locaties Intergas-Thebe. Het gebied is gelegen aan de Warandelaan en het Wilhelminakanaal-Zuid.

Partijen

De partijen die grondeigenaar zijn van het gebied en het gaan ontwikkelen zijn:

  • Fundament Real Estate
  • VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester)

Plan

Het plan voorziet in vijf appartementencomplexen. Onderstaande afbeelding geeft weer wie welk gebouw gaat ontwikkelen en hoeveel bouwlagen de gebouwen bevatten. Op de begane grond van de gebouwen en rondom het maaiveld worden parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden ontsloten via een aansluiting op de Warandelaan. Het middengebied dient als wadi (wateropvang) en krijgt een groene invulling. De ontwikkelaars hebben de naam Parck Warande aan het plan gegeven.

 

Programma

In vijf appartementencomplexen worden in totaal circa 173 woningen gerealiseerd. Er worden appartementen in sociale huur gerealiseerd, maar ook in de middeldure/dure huur/koopsector. Daarnaast worden er zorgappartementen gerealiseerd. Actuele informatie vanuit de ontwikkelaars over het plan en het programma is terug te vinden op hun website: www.parckwarande.nl

Procedure/Planning

Om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie, dient de huidige bestemming gewijzigd te worden via een bestemmingsplanherziening.

In maart 2019 is het plan vrijgegeven voor de omgevingsdialoog. Via een meedenkavond medio 2019 hebben omwonenden hun mening kunnen geven op het stedenbouwkundig schetsontwerp.


Voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Van donderdag 24 juni t/m woensdag 21 juli 2021 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

In deze periode kunt u een inspraakreactie geven door een brief te sturen onder vermelding van: Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan Parck Warande met zaaknummer 290238 naar:

Gemeente Oosterhout
t.a.v. College van B&W
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Het voorontwerp-bestemmingsplan is vanaf 24 juni raadpleegbaar via: www.ruimtelijkeplannen.nl en kan op afspraak worden ingezien in de publiekshal van het gemeentehuis.

Inspraakbijeenkomst 1 juli 2021

De gemeente en de ontwikkelaars van het project Parck Warande organiseren een inspraakbijeenkomst op donderdag 1 juli 2021 in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst lichten we het plan, de planologische procedure en inspraakmogelijkheden toe. Daarnaast is er ruimte voor vragen en opmerkingen.  

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de bijeenkomst niet in de vorm van een inloop, maar wordt er gewerkt met tijdsloten. Per tijdslot kan er een beperkt aantal personen deelnemen.

  • Tijdslot 1:  15:30-16:15
  • Tijdslot 2:  16:30-17:15
  • Tijdslot 3:  18:30-19:15
  • Tijdslot 4:  19:30-20:15

*De tijdsloten zijn onder voorbehoud. Naar aanleiding van de aanmeldingen kunnen de tijdsloten nog enigszins wijzigen.

U kunt u tot 28 juni 2021 aanmelden voor de inspraakbijeenkomst door te mailen naar: buitenprojecten@oosterhout.nl  

Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt en welke twee tijdsloten uw voorkeur hebben.

Hierna ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en tijdslot en een verder toelichting op het programma van de bijeenkomst.

Vervolg

Hierna volgt het ontwerpbestemmingsplan, dat in Q3 2021 voor zes weken ter inzage wordt gelegd ten behoeve van de besluitvorming en de vaststelling door de gemeenteraad. Na verlening van de omgevingsgunning kan gestart worden met het bouwen.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen (projectmanager) per e-mail via: h.van.houwelingen-vervloedt@oosterhout.nl  of via telefoonnummer 14 0162.