Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten en nieuwbouwprojecten die in voorbereiding of in uitvoering zijn. U kunt ook direct via het overzicht onderaan deze pagina naar het project gaan.

De informatie wordt geregeld geactualiseerd.

(lijstweergave)

Arendshof II

De gemeente wil door deze verwerving een bepalende rol gaan spelen in de transformatie van de binnenstad. In de visie van de gemeente wordt de functie van winkelen in Arendshof II vervangen door wonen en/of dienstverlening.

Arendshof II

De gemeente wil door deze verwerving een bepalende rol gaan spelen in de transformatie van de binnenstad. In de visie van de gemeente wordt de functie van winkelen in Arendshof II vervangen door wonen en/of dienstverlening.

Arendsplein

Twee bankgebouwen staan leeg en zijn aangekocht door ontwikkelaars met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum Arendshof 2 heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningbouw.

Arendsplein

Twee bankgebouwen staan leeg en zijn aangekocht door ontwikkelaars met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum Arendshof 2 heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningbouw.

Arkendonk Centrumgebied

Burgermeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de concept-visie Arkendonk, ter inzage ligt. Directe aanleiding voor het opstellen van deze visie is de sluiting van het zwembad en de bibliotheek. Naast dat er duidelijkheid moet komen over de invulling van deze locaties, kijken we breder naar andere (particuliere) gebouwen en de omgeving hoe deze ingevuld kunnen worden. De bedoeling is om een totaalvisie voor het hele centrumgebied op te stellen.

Arkendonk Centrumgebied

Burgermeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de concept-visie Arkendonk, ter inzage ligt. Directe aanleiding voor het opstellen van deze visie is de sluiting van het zwembad en de bibliotheek. Naast dat er duidelijkheid moet komen over de invulling van deze locaties, kijken we breder naar andere (particuliere) gebouwen en de omgeving hoe deze ingevuld kunnen worden. De bedoeling is om een totaalvisie voor het hele centrumgebied op te stellen.

Brandweerkazerne, voormalige

brandweerkazerne. Het betreft de bouw van 48 wooneenheden voor jongerenwoningen in de vorm van één- en tweepersoons huishoudens met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Brandweerkazerne, voormalige

brandweerkazerne. Het betreft de bouw van 48 wooneenheden voor jongerenwoningen in de vorm van één- en tweepersoons huishoudens met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Contreie, de

De Contreie is de nieuwste uitbreidingswijk van Oosterhout. In totaal worden circa 850 woningen gerealiseerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels gebouwd of in aanbouw.

Contreie, de

De Contreie is de nieuwste uitbreidingswijk van Oosterhout. In totaal worden circa 850 woningen gerealiseerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels gebouwd of in aanbouw.

Dorst-Oost

Voorjaar 2019 is er gesproken over de ontwikkelingen bij Dorst-Oost. Doordat Ruimte voor Ruimte* een varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om Dorst-Oost eerder dan gepland te ontwikkelen.

Dorst-Oost

Voorjaar 2019 is er gesproken over de ontwikkelingen bij Dorst-Oost. Doordat Ruimte voor Ruimte* een varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om Dorst-Oost eerder dan gepland te ontwikkelen.

Energiepark A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59.

Energiepark A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59.

Everdenberg-Oost bedrijventerrein

Klik op de link naar de pagina Bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

Everdenberg-Oost bedrijventerrein

Klik op de link naar de pagina Bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

Galvanitasfabriek, herontwikkeling

Het plan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan.

Galvanitasfabriek, herontwikkeling

Het plan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan.

Gentiaanstraat 14, herontwikkeling

De gemeente Oosterhout heeft de locatie Gentiaanstraat 14 verkocht aan NedBel realisatie BV uit Eindhoven. NedBel gaat op de locatie van de voormalige bibliotheek 8 patiowoningen voor senioren bouwen. De bouw van woningen is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Vandaar dat eerst een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

Gentiaanstraat 14, herontwikkeling

De gemeente Oosterhout heeft de locatie Gentiaanstraat 14 verkocht aan NedBel realisatie BV uit Eindhoven. NedBel gaat op de locatie van de voormalige bibliotheek 8 patiowoningen voor senioren bouwen. De bouw van woningen is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Vandaar dat eerst een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

Heihoef, bedrijventerrein

Wij verzoeken u vriendelijk om de op de link te klikken zodat wij u door kunnen linken naar de pagina Bedrijventerrein Heihoef.

Heihoef, bedrijventerrein

Wij verzoeken u vriendelijk om de op de link te klikken zodat wij u door kunnen linken naar de pagina Bedrijventerrein Heihoef.

Hoogstraat, inrichtingsvisie

Het college heeft besloten een inrichtingsvisie voor de Hoogstraat te opstellen. Het gaat hierbij om het gedeelte globaal gelegen tussen de rotonde Antoniusstraat en de aansluiting op de N629.

Hoogstraat, inrichtingsvisie

Het college heeft besloten een inrichtingsvisie voor de Hoogstraat te opstellen. Het gaat hierbij om het gedeelte globaal gelegen tussen de rotonde Antoniusstraat en de aansluiting op de N629.

Intergas-Thebe (Parck Warande)

De ontwikkellocatie bevindt zich op de voormalige locaties Intergas-Thebe. Het gebied is gelegen aan de Warandelaan en het Wilhelminakanaal-Zuid. De partijen die grondeigenaar zijn van het gebied en het gaan ontwikkelen zijn: Fundament Real Estate en VEZO. Het plan voorziet in vijf appartementencomplexen.

Intergas-Thebe (Parck Warande)

De ontwikkellocatie bevindt zich op de voormalige locaties Intergas-Thebe. Het gebied is gelegen aan de Warandelaan en het Wilhelminakanaal-Zuid. De partijen die grondeigenaar zijn van het gebied en het gaan ontwikkelen zijn: Fundament Real Estate en VEZO. Het plan voorziet in vijf appartementencomplexen.

Keiweg-Ridderstraat "Het Huys"

Er zijn in het verleden meerdere initiatieven voor ontwikkelingen in het gebied aan de Keiweg, tussen de Ridderstraat en de Kloosterstraat, ingediend. Dit gebied, hoek Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) is één van de belangrijkste toegangspoorten naar de binnenstad.

Keiweg-Ridderstraat "Het Huys"

Er zijn in het verleden meerdere initiatieven voor ontwikkelingen in het gebied aan de Keiweg, tussen de Ridderstraat en de Kloosterstraat, ingediend. Dit gebied, hoek Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) is één van de belangrijkste toegangspoorten naar de binnenstad.

Landschapspark

In de periode 2011 -2014 is er geïnvesteerd in de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Landschapspark.

Landschapspark

In de periode 2011 -2014 is er geïnvesteerd in de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Landschapspark.

Lievenshove

Tijdelijke huurwoningen en toekomst nieuwe koopwoningen

Lievenshove

Tijdelijke huurwoningen en toekomst nieuwe koopwoningen

MPO-terrein (Wilhelminahaven)

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld tot een woonbuurt van ongeveer 227 woningen. Eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V.

MPO-terrein (Wilhelminahaven)

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld tot een woonbuurt van ongeveer 227 woningen. Eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V.

N282

De gemeente Oosterhout en de Provincie Noord-Brabant hebben een planstudie (MER) uitgevoerd om tot een oplossing te komen voor de verkeersproblematiek in de kern van Dorst.

N282

De gemeente Oosterhout en de Provincie Noord-Brabant hebben een planstudie (MER) uitgevoerd om tot een oplossing te komen voor de verkeersproblematiek in de kern van Dorst.

Santrijnpark

Het Santrijnpark is inmiddels klaar en officieel geopend.' Aan de Strijenstraat, worden 3 appartement complexen, genaamd Heeren van Santrijn gebouwd.

Santrijnpark

Het Santrijnpark is inmiddels klaar en officieel geopend.' Aan de Strijenstraat, worden 3 appartement complexen, genaamd Heeren van Santrijn gebouwd.

Slotjes-Midden

De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in 2008 afspraken gemaakt om samen te investeren in deze naoorlogse wijk. De afgelopen jaren zijn er al veel portiekflats vervangen door nieuwe appartementen en woningen. De komende jaren wordt de vernieuwing van de wijk voortgezet.

Slotjes-Midden

De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in 2008 afspraken gemaakt om samen te investeren in deze naoorlogse wijk. De afgelopen jaren zijn er al veel portiekflats vervangen door nieuwe appartementen en woningen. De komende jaren wordt de vernieuwing van de wijk voortgezet.

Slotjesveld

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen. Daarbij worden er ook woningen gerealiseerd. Het plan is nog in de ontwikkelfase.

Slotjesveld

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen. Daarbij worden er ook woningen gerealiseerd. Het plan is nog in de ontwikkelfase.

Steenovensebaan 28 Dorst

Doordat Ruimte voor Ruimte* deze varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om hier Ruimte voor Ruimte kavels te realiseren.

Steenovensebaan 28 Dorst

Doordat Ruimte voor Ruimte* deze varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om hier Ruimte voor Ruimte kavels te realiseren.

Tuindorp Baarschot, Dorst

Synchroon is gestart met de bouw van de woningen en het woonrijp maken van de grond. In totaal worden ruim 115 grondgebonden woningen en 24 appartementen gericht op zorg gebouwd.

Tuindorp Baarschot, Dorst

Synchroon is gestart met de bouw van de woningen en het woonrijp maken van de grond. In totaal worden ruim 115 grondgebonden woningen en 24 appartementen gericht op zorg gebouwd.

Vliert, de (Boswachterij)

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. heeft hiervoor het stedenbouwkundig plan "De Boswachterij" opgesteld, waarin ruimte is voor 95 grondgebonden woningen, voornamelijk in het middeldure en dure segment. De meeste woningen zijn inmiddels gerealiseerd.

Vliert, de (Boswachterij)

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. heeft hiervoor het stedenbouwkundig plan "De Boswachterij" opgesteld, waarin ruimte is voor 95 grondgebonden woningen, voornamelijk in het middeldure en dure segment. De meeste woningen zijn inmiddels gerealiseerd.

Vrachelsestraat-Molenakker (Den Hout)

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen.

Vrachelsestraat-Molenakker (Den Hout)

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen.

't Zandoogje (Le Duett)

De ontwikkeling betreft de realisatie van 18 luxe appartementen, verdeeld over twee appartementengebouwen van ieder drie bouwlagen. Het parkeren voor de bewoners wordt geheel onder de gebouwen opgelost.

't Zandoogje (Le Duett)

De ontwikkeling betreft de realisatie van 18 luxe appartementen, verdeeld over twee appartementengebouwen van ieder drie bouwlagen. Het parkeren voor de bewoners wordt geheel onder de gebouwen opgelost.

Zwaaikom

Het project Zwaaikom bestaat uit twee delen, het Eiland en de Laverie (het voormalige Twickelterrein) op de vaste wal. In totaal worden er tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

Zwaaikom

Het project Zwaaikom bestaat uit twee delen, het Eiland en de Laverie (het voormalige Twickelterrein) op de vaste wal. In totaal worden er tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

Studie woningbouwlocaties Oosteind

De gemeente Oosterhout en de Vereniging Belangen Oosteind werken samen aan de ‘Studie woningbouwlocaties’ voor het dorp Oosteind. De studie richt zich op het meest intensief bebouwd gebied van het dorp (en het lint) en de aangrenzende percelen. Het studiegebied strekt zich globaal uit van de N629 aan de westzijde tot aan de gemeentegrens met Dongen aan de oostzijde. Deze studie heeft tot doel om samen met inwoners en ondernemers te komen tot kansrijke woningbouwlocaties in het dorp.

Studie woningbouwlocaties Oosteind

De gemeente Oosterhout en de Vereniging Belangen Oosteind werken samen aan de ‘Studie woningbouwlocaties’ voor het dorp Oosteind. De studie richt zich op het meest intensief bebouwd gebied van het dorp (en het lint) en de aangrenzende percelen. Het studiegebied strekt zich globaal uit van de N629 aan de westzijde tot aan de gemeentegrens met Dongen aan de oostzijde. Deze studie heeft tot doel om samen met inwoners en ondernemers te komen tot kansrijke woningbouwlocaties in het dorp.

Sportpark Den Hout

Verplaatsing hoofdveld en kantine V.V. Irene '58 naar een locatie nabij het oefenveld en tennisvereniging T.C. Den Hout. Hierdoor komt ruimte vrij voor nieuwbouw gerealiseerd via een CPO.

Sportpark Den Hout

Verplaatsing hoofdveld en kantine V.V. Irene '58 naar een locatie nabij het oefenveld en tennisvereniging T.C. Den Hout. Hierdoor komt ruimte vrij voor nieuwbouw gerealiseerd via een CPO.

Amphia

Ontwikkeling Amphia