Arendsplein

Al een aantal jaren werkt gemeente Oosterhout samen met ontwikkelende partijen aan de herontwikkeling van het Arendsplein. Op de plek van de voormalige ABN-AMRO en Rabobank locatie en de westvleugel van winkelcentrum Arendshof II zullen woningen gebouwd worden. Ook krijgt de openbare ruimte van het Arendsplein een nieuwe invulling.

Stedenbouwkundige visie

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten heeft een stedenbouwkundige visie uitgewerkt voor het gebied. Deze visie is in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Na uitwerking van de plannen is de stedenbouwkundige visie aangepast en in 2020 opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. In deze aangepaste visie is een wijziging doorgevoerd om de Verlengde Gasstraat geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. In de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie was de Verlengde Gasstraat namelijk alleen geschikt voor eenrichtingsverkeer.

 

Bestemmingsplanherziening

Om de herontwikkeling van het Arendsplein en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld en de procedure doorlopen.

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie) gewijzigd vastgesteld. Nadat de provincie heeft ingestemd met het gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan is de vaststelling van het bestemmingsplan op woensdag 22 december 2021 gepubliceerd. De beroepstermijn van zes weken heeft plaatsgevonden van vrijdag 24 december 2021 t/m donderdag 3 februari 2022. Er is geen beroep ingediend. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het definitief is.  

Het bestemmingsplan is te bekijken op: Bestemmingsplan Arendsplein - Ruimtelijke plannen

Planning sloop- en bouwwerkzaamheden

In het schema hieronder kunt u de planning zien voor de sloop en bouwwerkzaamheden op het Arendsplein. Als de bouw van de gebouwen is afgerond wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. De planning geeft een verwachting wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij zijn onverwachte factoren zoals het weer of vertraging bij derde partijen niet meegenomen.

2022

Dit jaar is gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Arendsplein. Er zijn en worden de komende tijd bouw voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Ook is gestart met de sloop van het Rabobank gebouw. De sloop van het ABN-AMRO gebouw zal naar verwachting eind september starten. Als de sloop is afgerond, zal eind dit jaar de bouw van de appartementen starten.  

2023

De bouw van de appartementen ter plaatse van de Rabobank en ABN-AMRO locatie gaat verder. In het begin van 2023 zal ook de westvleugel van Arendshof II worden gesloopt, waarna halverwege 2023 de start van de bouw van de appartementen wordt verwacht.

2024

In 2024 zullen de gebouwen worden opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2024 wordt de oplevering van de appartementen ter plaatse van de ABN-AMRO verwacht. In het derde kwartaal die van de locatie van Rabobank en in het laatste kwartaal van ter plaatse van de Westvleugel Arendshof II. Na de oplevering kan worden gestart met het woonrijp maken van het openbaar gebied.

2025

De verwachting is dat de herinrichting van het openbaar gebied halverwege 2025 gereed is.

 

Inrichting openbare ruimte

De inrichting voor de openbare ruimte zoals deze in de stedenbouwkundige visie is opgenomen, is eerst verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Het voorlopig ontwerp heeft van 24 juni t/m 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Hierna is het ontwerp uitgewerkt tot het definitief ontwerp openbare ruimte. Het college heeft op 12 oktober het definitief ontwerp openbare ruimte vastgesteld. Via de link onderaan deze pagina is het definitief ontwerp te bekijken.

Het Arendsplein wordt een nieuwe groene plek in de binnenstad. Door klimaatverandering hebben we als stad steeds meer met weersextremen als hitte en droogte te maken. Met de groene inrichting van het Arendsplein wordt hier rekening mee gehouden. Door beton te vervangen door groen kunnen we de stad namelijk verkoelen. Ook kan het regenwater door vermindering van bestrating gemakkelijker in de bodem worden opgenomen. Via de bodem kan het water dan naar de verlaagde groenvakken (wadi’s) stromen.

Om de gewenste vergroening te kunnen aanleggen, wordt het middengebied van het Arendsplein autovrij. Het autoverkeer kan dan voortaan via de bestaande Gasstraat door de nieuwe Verlengde Gasstraat (twee richtingen) naar de Kegelstraat rijden. Op basis van de procedures is de inrichting naar schatting in 2025 gereed. De inrichting zal in meerdere fases worden aangelegd na de oplevering van de bouw.

Bouwplannen

Zie hieronder de impressies van het Arendsplein met de drie nieuwe appartementengebouwen.

 

Impressie ontwerpen per gebouw

Op 5 maart 2022 is de verkoop van de appartementen op de Rabobank locatie gestart. Het gebouw heeft de naam Arendstaete gekregen. U kunt dit bekijken op de website Arendstaete.

 

Op de website van de ontwikkelaar van de ABN-AMRO locatie kunt u zich inschrijven, zo blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van deze locatie.

 

Voor de ontwikkeling van de appartementen op de locatie van de westvleugel van Arendshof II is nog geen website beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Wel kunt u meer informatie vinden op de website van MaasJacobs

 

Vragen?

Bij algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden buiten, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Leemans (gemeentelijk opzichter) via a.leemans@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.