Arendsplein

Al een aantal jaren werkt gemeente Oosterhout samen met ontwikkelende partijen aan de herontwikkeling van het Arendsplein.  Op de plek van de voormalige ABN-AMRO en Rabobank locatie en de westvleugel van winkelcentrum Arendshof II zullen woningen gebouwd worden. Ook krijgt de openbare ruimte van het Arendsplein een nieuwe invulling.

Stendenbouwkundige visie

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten heeft een stedenbouwkundige visie uitgewerkt voor het gebied. Deze visie is in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Na uitwerking van de plannen is de stedenbouwkundige visie aangepast en in 2020 opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. In deze aangepaste visie is een wijziging doorgevoerd om de Verlengde Gasstraat geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. In de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie was de Verlengde Gasstraat namelijk  alleen geschikt voor eenrichtingsverkeer.

Bestemmingsplanherziening

Om de herontwikkeling van het Arendsplein en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld en de procedure doorlopen.

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie) gewijzigd vastgesteld.  Nadat  de provincie heeft ingestemd met het gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan is de vaststelling van het bestemmingsplan op woensdag 22 december 2021 gepubliceerd. De beroepstermijn van zes weken loopt van vrijdag 24 december 2021 t/m donderdag 3 februari 2022. Hierover kan je meer informatie vinden in de publicatie: Publicatie vaststelling bestemmingsplan Arendsplein

Het vastgestelde bestemmingsplan is te bekijken op: Bestemmingsplan Arendsplein - Ruimtelijke plannen

Inrichting openbare ruimte

De inrichting voor de openbare ruimte zoals deze in de stedenbouwkundige visie is opgenomen, is eerst verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Het voorlopig ontwerp heeft van 24 juni t/m 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Hierna is het ontwerp uitgewerkt tot het definitief ontwerp openbare ruimte. Het college heeft op 12 oktober het definitief ontwerp openbare ruimte vastgesteld. Via de link onderaan deze pagina is het definitief ontwerp te bekijken.

Het Arendsplein wordt een nieuwe groene plek in de binnenstad. Door klimaatverandering hebben we als stad steeds meer met weersextremen als hitte en droogte te maken. Met de groene inrichting van het Arendsplein wordt hier rekening mee gehouden.. Door beton te vervangen door groen kunnen we de stad namelijk verkoelen. Ook kan het regenwater door vermindering van bestrating gemakkelijker in de bodem worden opgenomen.  Via de bodem kan het water dan naar de verlaagde groenvakken (wadi’s) stromen.

Om de gewenste vergroening te kunnen aanleggen, wordt het middengebied van het Arendsplein autovrij. Het autoverkeer kan dan voortaan via de bestaande Gasstraat door de nieuwe Verlengde Gasstraat (twee richtingen) naar de Kegelstraat rijden. Op basis van de procedures is de inrichting naar schatting in 2025 gereed. De inrichting zal in meerdere fases worden aangelegd na de oplevering van de bouw.

Bouwplannen

Voor de gebouwen op de locaties van de ABN-AMRO en de Rabobank zijn reeds beelden van het ontwerp beschikbaar.
Zie hieronder: ‘Impressie bouwplan Rabobank’ en ‘Impressie bouwplan ABN-AMRO’.

Via de websites van de ontwikkelaars kunt u zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden:

Rabobank-locatie

ABN-AMRO-locatie

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via e-mailadres r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.