Arendsplein

Al een aantal jaren werkt gemeente Oosterhout, samen met ontwikkelende partijen, aan de herontwikkeling van het Arendsplein. Op de plek van de voormalige ABN AMRO bank, Rabobank locatie en de westvleugel van winkelcentrum Arendshof II worden woningen gebouwd. Ook krijgt de openbare ruimte van het Arendsplein een nieuwe invulling

 

Stedenbouwkundige visie

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten heeft een stedenbouwkundige visie uitgewerkt voor het gebied. Deze visie is in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Na uitwerking van de plannen is de stedenbouwkundige visie aangepast en in 2020 opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. In deze aangepaste visie is een wijziging doorgevoerd om de Verlengde Gasstraat geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. In de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie was de Verlengde Gasstraat namelijk alleen geschikt voor eenrichtingsverkeer.

 

Bestemmingsplanherziening

Om de herontwikkeling van het Arendsplein en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld en de procedure doorlopen.

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie) gewijzigd vastgesteld. Er is geen beroep ingediend, waardoor, het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat het definitief is.  

Het bestemmingsplan is te bekijken op: Bestemmingsplan Arendsplein - Ruimtelijke plannen

Planning sloop- en bouwwerkzaamheden

In het schema hieronder kunt u de planning zien voor de sloop en bouwwerkzaamheden op het Arendsplein. Als de bouw van de gebouwen is afgerond wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. De planning geeft een verwachting wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Hierin zijn onverwachte factoren zoals het weer of vertraging bij derde partijen niet meegenomen.

2022
In 2022 is gestart met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Arendsplein. Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en de voormalige ABN AMRO bank en Rabobank zijn gesloopt. Er is begonnen met de bouw van de appartementen op deze twee locaties.

2023
Halverwege 2023 wordt de westvleugel van Arendshof II gesloopt, waarna de start bouw van de appartementen wordt verwacht. De bouw van de appartementen ter plaatse van de Rabobank en ABN AMRO bank locatie gaat verder.

2024
In het eerste kwartaal van 2024 wordt de oplevering van de appartementen ter plaatse van de ABN-AMRO verwacht. Eind 2024 wordt de oplevering van de appartementen op de voormalige Rabobank locatie verwacht.

2025
Medio 2025 zullen de appartementen ter hoogte van de Westvleugel Arendshof II worden opgeleverd. Na de oplevering kan worden gestart met het woonrijp maken van het openbaar gebied. De verwachting is dat de herinrichting van het openbaar gebied in 2025 gereed is.

 

Inrichting openbare ruimte

De inrichting voor de openbare ruimte zoals deze in de stedenbouwkundige visie is opgenomen, is eerst verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Het voorlopig ontwerp heeft van 24 juni t/m 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Hierna is het ontwerp uitgewerkt tot het definitief ontwerp openbare ruimte. Het college heeft op 12 oktober het definitief ontwerp openbare ruimte vastgesteld. Via de link onderaan deze pagina is het definitief ontwerp te bekijken.

Het Arendsplein wordt een nieuwe groene plek in de binnenstad. Door klimaatverandering hebben we als stad steeds meer met weersextremen als hitte en droogte te maken. Met de groene inrichting van het Arendsplein wordt hier rekening mee gehouden. Door beton te vervangen door groen kunnen we de stad namelijk verkoelen. Ook kan het regenwater door vermindering van bestrating gemakkelijker in de bodem worden opgenomen. Via de bodem kan het water dan naar de verlaagde groenvakken (wadi’s) stromen.

Om de gewenste vergroening te kunnen aanleggen, wordt het middengebied van het Arendsplein autovrij. Het autoverkeer kan dan voortaan via de bestaande Gasstraat door de nieuwe Verlengde Gasstraat (twee richtingen) naar de Kegelstraat rijden. Op basis van de procedures is de inrichting naar schatting in 2025 gereed. De inrichting zal in meerdere fases worden aangelegd na de oplevering van de bouw.

Bouwplannen

Zie hieronder de impressies van het Arendsplein met de drie nieuwe appartementengebouwen.

 

Impressie ontwerpen per gebouw

Op 5 maart 2022 is de verkoop van de appartementen op de Rabobank locatie gestart. Het gebouw heeft de naam Arendstaete gekregen. U kunt dit bekijken op de website Arendstaete.

 

Op de website van de ontwikkelaar van de ABN-AMRO locatie kunt u zich inschrijven, zo blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van deze locatie.

 

Voor de ontwikkeling van de appartementen op de locatie van de westvleugel van Arendshof II is nog geen website beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. 

 

Vragen?

Bij algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden buiten, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Leemans (gemeentelijk opzichter) via a.leemans@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Bij vragen/opmerkingen/klachten over de bouw van de appartementen op de voormalige Rabobank locatie, dan kunt u een mail sturen naar info@maasjacobs.nl.