Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Arendsplein

Ontwikkeling Arendsplein

Binnenstadsvisie

In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Binnenstadvisie vastgesteld. Eén van de conclusies uit deze visie is dat de binnenstad van Oosterhout over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. De visie streeft naar minder leegstand. Dit kan worden bereikt door het realiseren van een compactere binnenstad en door het verminderen van het aantal vierkante meters  aan vloeroppervlak winkels.

Stedenbouwkundige visie Arendsplein

Op het Arendsplein doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Twee bankgebouwen staan (binnenkort) leeg en een ontwikkelaar heeft aangegeven deze aan te willen kopen met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningbouw.  

Voor het college zijn deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de visie voor de binnenstad aanleiding geweest om in samenwerking met de (toekomstig) eigenaren van de gebouwen een visie voor het gebied op te stellen. Deze visie is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan het gebied. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. 

Intentieovereenkomst

De gemeente is met de (toekomstig) eigenaren van de panden in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige visie is door partijen in oktober 2018 een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn onder andere randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling vastgelegd. Daarnaast is aangegeven welke stappen de komende periode gezet gaan worden om te komen tot een haalbaar plan.

De looptijd van de intentieovereenkomst is één jaar. In deze periode worden tussen betrokken partijen onder andere afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en over een kostenverdeling tussen die drie partijen. Na het jaar wordt door alle betrokken partijen afzonderlijk besloten of de gebiedsontwikkeling doorgang kan vinden. Bij een positief besluit wordt op dat moment de bestemmingsplanprocedure opgestart. Vanaf dat moment worden betrokkenen verder geïnformeerd.   

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres h.van.houwelingen@oosterhout.nl, of via telefoonnummer 14 0162.

Achtergrondinformatie