Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Arendsplein

Ontwikkeling Arendsplein

In juni 2017 heeft de gemeenteraad de Binnenstadvisie vastgesteld. Een van de conclusies in die visie was dat het winkelcentrum van Oosterhout in het huidige tijdsgewricht over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. In de visie wordt daarnaast de noodzaak van een compacter winkelgebied beschreven.

Op het Arendsplein doen zich nu ontwikkelingen voor die vragen om een snelle reactie van het gemeentebestuur. Twee bankgebouwen op dit plein verliezen hun dienstverlenende functie, omdat Rabo en ABN/AMRO daarvoor alternatieve locaties hebben gevonden. Daardoor ontstaat de kans om circa 2600 m2 winkelvloeroppervlak aan het centrum te onttrekken. 

Voor het college is dit aanleiding om extra vaart te zetten achter de ontwikkeling van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor dit plein. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan dit gebied. Daarbij wordt wat het college betreft ruim baan gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. 

Een visie betekent nog niet dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze te realiseren. De gemeente is uiteindelijk afhankelijk van externen of er ook daadwerkelijk uitvoering gegeven kan worden aan deze blik op de toekomst. Nadat de visie is vastgesteld dient deze verder uitgewerkt te worden in een bestemmingsplan. 

Het stedenbouwkundig plan kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Slotjesveld 1 in Oosterhout.

De inspraak rondom deze visie start op vrijdag 1 december en duurt tot 29 december 2017. Om omwonenden en andere betrokken partijen te informeren over de Arendspleinvisie wordt op donderdag 21 december van 19.30-21.00 uur een inloopavond gehouden op het stadhuis. Die avond kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend. Een reactie kan tot en met 28 december 2017 opgestuurd worden aan burgemeester en wethouders van Oosterhout, o.v.v. Inspraak Arendsplein, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

De behandeling van de Arendspleinvisie in de gemeenteraad is gepland in februari 2018.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer F. Renne van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres f.renne@oosterhout.nl, of via telefoonnummer 14 0162.

Bijlage

Bewonersbrief (pdf-bestand 11 kb)
De presentatie (pdf-bestand 10.794 kb)
Reactieformulier (pdf-bestand 33 kb)
Reactieformulier (word-bestand 53 kb)