Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Visie centrumgebied Arkendonk

De gemeente wil een visie opstellen voor het centrumgebied van Arkendonk. Hiervoor zijn verschillende aanleidingen zoals bijvoorbeeld de leegstand van het zwembad en de bibliotheek (wordt binnenkort wel tijdelijk weer in gebruik genomen). Maar ook om het centrumgebied toekomstbestendig te maken en zwakke punten in het gebied op te lossen. Eind 2017 zijn er door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd met bewoners, winkeliers, eigenaren van de panden in het centrumgebied en andere belangstellingen om hierover informatie te krijgen. Deze verkregen informatie is samen met eerdere studies en gebiedsgegevens zijn door bureau LOS Stad om Land uit Vught gebundeld en hebben geleid tot een conceptvisie Centrumgebied Arkendonk. Deze visie is op 26 september jl. gepresenteerd tijdens de brainstormavond in activiteitencentrum Dommelbergen. Gevraagd is wat goed is in de visie en wat er beter kan? Wat staat er niet in en zou er aangevuld moeten worden? Er is goed meegedacht tijdens deze bijeenkomst. De conceptvisie wordt verder uitgewerkt en voor besluitvorming voorbereid.

De uiteindelijke visie wordt naar verwachting in februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en moet leiden tot programmatische, ruimtelijke en financiële kaders voor de toekomstige invulling van het gebied. Thema’s zoals duurzaamheid, groen, water, parkeren, leefbaarheid, wonen, winkelen, openheid van het gebied, (sociale) veiligheid etc. dienen zeker terug te komen in de visie.

Contact

Projectmanager de heer G. Bartels van de afdeling Stadsontwikkeling bereikbaar via g.bartels@oosterhout.nl of het algemene nummer 14 0162.

Informatie

Klik op de link voor informatie

- Presentatie