Bunthoef, Locatie

Thuisvester en gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de locatie Bunthoef op de hoek van de Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg. Het voornemen is om het huidige gebouw van het activiteitencentrum Bunthoef te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum met daarboven tussen de 60-70 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Verwachte planning (onder voorbehoud)

Najaar 2021:                 Bestemmingsplan ter inzage
Voorjaar 2022:              Gemeenteraad stelt bestemmingplan vast
Sept-dec 2021:             Plan maken voor nieuw activiteitencentrum
Najaar 2021:                 Verder uitwerken van het plan met architect  
2023/2024?:                 Start bouw 

Omgevingsdialoog

Op 3 juni 2021 vindt er een omgevingsdialoog plaats in de vorm van een online webinar waarbij de plannen worden toegelicht. Het online webinar is op korte termijn terug te vinden via deze pagina.

Contact 

Voor meer informatie over de ontwikkeling op locatie Bunthoef kunt u contact opnemen met mevrouw P. Otten via p.otten@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162.