Bunthoef, Locatie

Thuisvester en gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de locatie Bunthoef op de hoek van de Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg. Het voornemen is om het huidige gebouw van het activiteitencentrum Bunthoef te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum met daarboven tussen de 60-70 sociale huurwoningen gerealiseerd. In de nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum gerealiseerd met daarboven maximaal 75 sociale huurwoningen.

Verwachte planning (onder voorbehoud)

Eerste kwartaal 2022:   Bestemmingsplan ter inzage
Tweede kwartaal 2022: Gemeenteraad stelt bestemmingplan vast


Vierde kwartaal 2021:   Plan maken voor nieuw activiteitencentrum
Eerste kwartaal 2022:   Verder uitwerken van het plan met architect  
2023/2024?:                  Start bouw 

Omgevingsdialoog

Op 3 juni 2021 heeft er een omgevingsdialoog plaatsgevonden in de vorm van een online webinar waarin de plannen werden toegelicht. Het online webinar is terug te kijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=uWZ58N8SSR4

Bijlage:
- Q&A – Webinar Bunthoef (99 kb)

Ontwikkelingen Oosterheide

Thuisvester gaat in Oosterheide een deel van de woningen vernieuwen. Het gaat daarbij om 5 locaties. Het wonen en leven in Oosterheide willen ze zo aantrekkelijker maken. 
De locaties zijn verschillende portiekflats in de wijk met hun openbare ruimte. Via de website van Thuisvester kan men informatie ophalen en meedenken over de toekomstige ontwikkelingen van de 5 locaties: www.ons-oosterheide.nl

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Bloemenhof 2 in Oosterheide (locatie activiteitencentrum de Bunthoef) ligt vanaf 13 januari 2022 zes weken ter inzage, in de publiekshal van het stadhuis. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen, klik op de link.

Contact 

Voor meer informatie over de ontwikkeling op locatie Bunthoef kunt u contact opnemen met mevrouw P. Otten via p.otten@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162.