Bunthoef, Locatie

Thuisvester en gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de locatie Bunthoef op de hoek van de Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg. Het voornemen is om het huidige gebouw van het activiteitencentrum Bunthoef te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum met daarboven tussen de 60-70 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Verwachte planning (onder voorbehoud)

Najaar 2021:                 Bestemmingsplan ter inzage
Voorjaar 2022:              Gemeenteraad stelt bestemmingplan vast
Sept-dec 2021:             Plan maken voor nieuw activiteitencentrum
Najaar 2021:                 Verder uitwerken van het plan met architect  
2023/2024?:                 Start bouw 

Omgevingsdialoog

Op 3 juni 2021 heeft er een omgevingsdialoog plaatsgevonden in de vorm van een online webinar waarin de plannen werden toegelicht. Het online webinar is terug te kijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=uWZ58N8SSR4

Bijlagen:
- Q&A – Webinar Bunthoef (99 kb)

Contact 

Voor meer informatie over de ontwikkeling op locatie Bunthoef kunt u contact opnemen met mevrouw P. Otten via p.otten@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162.