Bunthoef, Locatie

Thuisvester en gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de locatie Bunthoef op de hoek van de Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg. Het voornemen is om het huidige gebouw van het activiteitencentrum Bunthoef te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. In de nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum gerealiseerd met daarboven maximaal 75 sociale huurwoningen.

Verwachte planning (onder voorbehoud)

Eerste kwartaal 2022:     Bestemmingsplan ter inzage
Tweede kwartaal 2022:  Gemeenteraad stelt bestemmingplan vast
Eind 2021/begin 2022:   Plan maken voor nieuw activiteitencentrum
2022/2023:                     Verder uitwerken van het plan met architect  
2023/2024?:                   Sloop huidige opstallen en start bouw 

Omgevingsdialoog

Op 3 juni 2021 heeft er een omgevingsdialoog plaatsgevonden in de vorm van een online webinar waarin de plannen werden toegelicht. Het online webinar is terug te kijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=uWZ58N8SSR4

Bijlage:
- Q&A – Webinar Bunthoef (99 kb)

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Bloemenhof 2 in Oosterheide (locatie activiteitencentrum de Bunthoef) heeft vanaf 13 januari 2022 zes weken ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in de raad van 21 juni vastgesteld.

Er is beroep ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Op 20 maart wordt het bestemmingsplan behandeld bij de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie over de ontwikkeling op locatie Bunthoef kunt u contact opnemen met de heer P. van Zantvoort via p.zantvoort@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162. 

Besluiten college en raad