De Contreie

Resultaten parkeeronderzoek De Contreie

Naar aanleiding van een aantal meldingen over foutparkeren, blokkeren van uitritten en hoge parkeerdruk is eind 2020 in de Contreie een parkeeronderzoek uitgevoerd.

Klik op de link voor de samenvatting van het onderzoek (PDF, 279 kb).

Het volledige onderzoek kunt u hier teruglezen (PDF, 509 kb), een aantal van de belangrijkste plattegronden met onderzoekresultaten kunt u bekijken via de plattegrond.(PDF, 685 kb)

Heeft u vragen of opmerkingen over het parkeeronderzoek? Dan kunt u een e-mail sturen naar m.van.der.velden@oosterhout.nl.

De Contreie: een wijk met ambitie

De Contreie is de nieuwste uitbreidingswijk van Oosterhout. In totaal worden circa 850 woningen gerealiseerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels gebouwd of in aanbouw. Een aantal woningen moet nog worden gerealiseerd. De Contreie is een wijk waarin voor iedereen een plek is, variƫrend van sociale huurwoning tot luxe vrijstaande villa.

De Contreie ligt in het westen van de gemeente op 10 minuten fietsen van het centrum en 12 kilometer ten oosten van Breda. De wijk heeft veel groen en water en er zijn verschillende recreatie- en speelmogelijkheden. Voorbeeld zijn de Hoogte (pdf 571 kb), de Kreek (pdf 553 kb), de Weide en de Ecologische Verbindingszone. Door de wijk loopt een kids-beweegroute die veel speelplekken met elkaar verbindt.

Particuliere kavels om zelf een woning te bouwen

De gemeente verkoopt kavels aan particulieren om zelf een woning te bouwen. Er zijn in de Contreie nog een beperkt aantal particuliere kavels beschikbaar. Via de kavelkiezer kunt u zien welke kavels nog vrij zijn, wat de bouwmogelijkheden daar zijn en wat de kavels kosten.

Er zijn ook zogenaamde woon-werk kavels beschikbaar. Op deze kavels, gelegen ten noorden van de Contreie grenzend aan de sportvelden, kan een bedrijfsgebouw in combinatie met een woning worden gebouwd. Ook hierover vindt u meer informatie op de kavelkiezer.

Bij interesse in een kavel kunt u contact opnemen met onze kavelcoach, Gert Jan Bartels. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 - 48 94 34 en via het emailadres g.bartels@oosterhout.nl.

Koopwoningen en huurwoningen (projectmatige bouw)

De gemeente heeft contracten afgesloten met verschillende ontwikkelaars voor de bouw van koop- en huurwoningen in de Contreie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de websites van deze partijen:

- www.vanwanrooij.nl (oosterhout-de-contreie)
- www.wonenindecontreie.nl (Van Arnhem Bouwgroep)
- www.roosdomtijhuis.nl (aanbod/project/de-contreie-te-oosterhout) -
- www.nieuwbouw-decontreie.nl (BPD)
- www.thuisvester.nl (over-thuisvester/nieuwbouw/nieuwbouwprojecten)

Welstand in de Contreie

In de Contreie zijn, in tegenstelling tot een groot deel van Oosterhout, welstandsregels van kracht. Hiervoor heeft de raad een beeldregieplan (pdf 15.659 kb)vastgesteld . Bouwaanvragen worden in dat kader voorgelegd aan het kwaliteitsteam. Dit team, bestaande uit stedenbouwkundigen en architecten, toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het beeldregieplan. Het kwaliteitsteam komt maandelijks bij elkaar om nieuwbouwplannen te bespreken Klik op de link voor de kwaliteitskalender 2020 (pdf 166 kb) kwaliteitskalender 2021 (pdf 99 kb).

Bewonersgroep De Contreie

In de Contreie is een groep inwoners actief. Zij zetten zich in om bewoners dichter bij elkaar te brengen en hun gevoel van veiligheid te waarborgen. Dit doen zij middels verschillende werkgroepen, die actief samenwerken met de wijkagent, wijkboa en de gemeentelijke organisatie. Meer informatie over buurtpreventie De Contreie vindt u op de website.

Concept ontwerp Heiligerweg Oosterhout

Klik op de link om het concept ontwerp Heiligerweg (pdf 2.982 kb) te bekijken.

Meldingen Openbare Ruimte

Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt?  Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, 24 uur per dag gratis digitaal melden. Meer informatie over hoe u kunt melden vindt u hier, klik op de link Meldpunt.  

Contact

Heeft u algemene vragen over de Contreie, dan kunt u contact opnemen met de projectmedewerker mevrouw Van der Velden, telefoonnummer 14 0162 of via emailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl.

Voor zaken met betrekking tot de leefbaarheid in uw wijk kunt u contact opnemen met de wijkmakelaar.