Energiepark A59

Het college heeft geconcludeerd op basis van de inspraakprocedure dat Shell kan starten met de vergunningprocedure voor de aanleg van een zonnepark van ca 37 hectare in de Oranjepolder. Het college heeft, op basis van de inbreng van de omgeving tijdens de inspraakprocedure, aan Eneco het verzoek gedaan hun voorstel voor 3 windturbines aan te passen naar 2 turbines Deze turbines komen  langs de A59, in hetzelfde plangebied als het zonnepark. Hiermee kunnen beide partijen de voorbereidingen treffen om de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. De verwachting is dat Shell en Eneco in de loop van oktober 2020 deze omgevingsvergunningaanvraag zullen indienen.

Informatie

Alle informatie over de voortgang van het energiepark A59 vindt u op www.energieparka59.nl