Herontwikkeling Gentiaanstraat 14

De gemeente Oosterhout heeft de locatie Gentiaanstraat 14 verkocht aan NedBel realisatie BV uit Eindhoven. NedBel gaat op de locatie van de voormalige bibliotheek 8 patiowoningen voor senioren bouwen. De bouw van woningen is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Vandaar dat eerst een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor deze ontwikkeling zal, vanaf een nog nader te bepalen datum, gedurende zes weken ter inzage liggen. De ontwikkelaar en de gemeente zullen in deze periode een informatieavond organiseren over het bouwplan. In verband met de coronamaatregelen wordt nog bepaald in welke vorm en wanneer de informatieavond plaatsvindt. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verwachte planning (onder voorbehoud)

Vierde kwartaal 2020:               ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
Eerste kwartaal 2021:               vaststelling bestemmingplan
Tweede kwartaal 2021:             verlening omgevingsvergunning
Derde kwartaal 2021:                start bouw 

Contact 

Voor meer informatie over de herontwikkeling van de locatie Gentiaanstraat 14 kunt u contact opnemen met de heer W. Coremans van de Team Buiten Projecten via w.coremans@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162. 
Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Made van Team Buiten Beleid via p.van.der.made@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162.

Informatie

Voor informatie over het plan, klik op de link: Nedbel.
Heeft u interesse in een woning, dan kunt u een mail sturen naar NedBel via info@nedbel.com.