Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Herontwikkeling Gentiaanstraat 14

De gemeente Oosterhout zoekt een marktpartij die de locatie Gentiaanstraat 14 in bouwrijpe staat tegen marktconforme voorwaarden van de gemeente koopt en deze locatie vervolgens voor eigen rekening en risico tot woningbouwlocatie herontwikkelt. Er dienen grondgebonden patiowoningen voor senioren te worden gerealiseerd in het middel dure prijssegment.

Verkoop geschiedt door middel van een (niet-aanbestedingsplichtige) verkoopprocedure. Selectie van de koper vindt daarbij plaats op basis van een afweging tussen prijs en kwaliteit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het verkoop- en selectiedocument.

Het uitbrengen van een bod is mogelijk tot 8 april 2019. 

 

Downloads 

Verkoop- en selectiedocument herontwikkeling Gentiaanstraat 14

Nota van antwoord (pdf 14 kb)

Bijlage 1 - concept verkoopovereenkomst (gewijzigd)  (pdf 486 kb)

Bijlage 1A - verkooptekening (pdf 112 kb)

Bijlage 1B - procedureverordening advisering bij planschadeverzoeken 2008

Bijlage 1C - bodemonderzoek (pdf 12.502 kb)

Bijlage 1C - asbestvrij verklaring (pdf 2.071 kb)

Bijlage 1C - asbestvrij verklaring (pdf 2.337 kb)

Bijlage 2 - vragenformulier (15 kb)

Bijlage 3 - biedingsformulier (15 kb)

Bijlage 4 - gemeentelijke parkeernormen (pdf 137 kb)

Bijlage 5 - klic melding kabels en leidingen (pdf 679)

Bijlage 6 - uitsnede BGT (dwg.format) (pdf 359)

Bijlage 7 - presentatie bijeenkomst september 2018 (pdf 370 kb)

Bijlage 7 - verslag bijeenkomst september 2018 (pdf 142 kb)

Bijlage 8 - sonderingsonderzoek bergbezinkbassin Zuiderhout  (pdf 1 mb)