Heidehof/De Wieken

Het voormalige buurthuis Heidehof/De Wieken aan de Sint Antoniusstraat is geruime tijd geleden gesloopt.

Amarant heeft het voornemen om op deze locatie een eigentijdse, bij de omliggende bebouwing passende, invulling te realiseren. Voor deze locatie heeft Amarant plannen voor de bouw van zorgappartementen voor begeleid wonen met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het (gewijzigde) bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 26 februari 2019 vastgesteld.

Amarant heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Naar verwachting wordt in het eerste of tweede kwartaal 2020 gestart met de bouw.

Contact

Indien u informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwers (projectmanager), e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via het telefoonnummer 14 0162.