Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Heidehof/De Wieken

Het voormalige buurthuis Heidehof/De Wieken aan de St. Antoniusstraat is geruime tijd geleden gesloopt.

Amarant heeft het voornemen om op deze locatie een eigentijdse, bij de omliggende bebouwing passende, invulling te realiseren.
Voor deze locatie heeft Amarant plannen voor de bouw van zorgappartementen voor begeleid wonen met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan nodig.
In het kader van deze procedure is eind november 2017 een informatiebijeenkomst geweest en heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende 4 weken ter inzage gelegen.
Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan in het kader van de vaststellingsprocedure opnieuw ter inzage gelegen.
Het (gewijzigde) bestemmingsplan wordt ter vaststelling voorgelegd in de raadsvergadering van 25 februari 2019.