Op de locatie van de voormalige garage Ligtvoet aan Keiweg 57 is op 11 februari 2022 de omgevingsvergunning voor de realisatie van 22 sociale huur appartementen verleend.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot 26 maart 2022 op het gemeentehuis van Oosterhout.

De sociale huurwoningen worden in opdracht van Thuisvester gerealiseerd door Maas Jacobs Vastgoedontwikkeling.

Planning

Vanaf 1 maart 2022 zijn de bouwrijp werkzaamheden gestart waarbij de ambitie is dat op 1 april 2022 wordt gestart met de realisatie van de opstallen. De planning is dat op 1 oktober 2022 de realisatie van de opstallen gereed is en dat hierna het plangebied woonrijp wordt gemaakt.

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling aan de Keiweg 57 kunt u contact opnemen met Maas Jacobs via (076) 597 52 00 of info@maasjacobs.nl.
Wilt u een afspraak maken met de Gemeente Oosterhout om de omgevingsvergunning in te zien kunt u bellen naar de heer Cicek via het algemene telefoonnummer 14 0162.