Keiweg - Ridderstraat (Noordzijde)

Er zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven geweest voor ontwikkelingen op de hoek van de Keiweg en de Ridderstraat (naast De Doelen op de voormalige locatie van Dreamland). Tot op heden heeft dat niet geleid tot een goedgekeurd plan. In de zomer 2021 heeft Van Wanrooij het eigendom overgenomen en is ze aan de slag gegaan met het uitwerken van een plan.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Eind 2013 hebben de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie ter inzage gelegen. In september 2016 zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. In 2017 zijn de randvoorwaarden nog op één punt aangepast. Volgens de randvoorwaarden en uitgangspunten kunnen er maximaal 65 woningen gebouwd worden in vier bouwlagen langs de straat en vijf bouwlagen op de hoek.

Uitwerking

Aan de hand van de vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten gaat Van Wanrooij nu aan de slag met het uitwerken van een plan. Het voornemen is om 2022 de procedure van het bestemmingsplan te doorlopen.

Informatie

Randvoorwaarden en uitgangspunten (pdf 3 MB) Keiweg - Ridderstraat voormalige locatie Dreamland e.o. (september 2016).

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van de hoek Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) kunt u contact opnemen met mevrouw Phira Otten, via e-mailadres p.otten@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.