Keiweg - Ridderstraat (Noordzijde) "Het Huys"

Er zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven geweest voor ontwikkelingen op de hoek van de Keiweg en de Ridderstraat (naast De Doelen op de voormalige locatie van Dreamland). Tot op heden heeft dat niet geleid tot een goedgekeurd plan.

In de zomer 2021 heeft Van Wanrooij het eigendom overgenomen en is ze aan de slag gegaan met het uitwerken van een plan.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Eind 2013 hebben de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie ter inzage gelegen. In september 2016 zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 zijn de randvoorwaarden op één punt aangepast (de afstand van de nieuwbouw t.o.v. de bestaande bouw aan de Ridderstraat). Volgens de randvoorwaarden en uitgangspunten kunnen er maximaal 65 woningen gebouwd worden in vier bouwlagen langs de Keiweg en vijf bouwlagen op de hoek Keiweg/Ridderstraat.

Aan de hand van de vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten is Van Wanrooij nu aan de slag met het uitwerken van een plan.

Planning

September 2016:       Raad heeft randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld
December 2018:        Raad heeft gewijzigde randvoorwaarden en uitganspunten vastgesteld

Juni 2021:                  Nieuwe ontwikkelaar Van Wanrooij eigenaar van de locatie
Eind 2021:                  Uitwerken plan ontwikkelaar "Het Huys"
1e kwartaal 2022:      Omgevingsdialoog

2022:                          Bestemmingsplan ter inzage
2022:                          Vaststelling bestemmingsplan
2023/2024:                 Start bouw?

Informatie

- Bewonersbrief: Informatie over het plan "Het Huys" de bouw van de appartementen op de hoek Keiweg - Ridderstraat, 4 mei 2022 (pdf 79 kb)
Randvoorwaarden en uitgangspunten (pdf 695 kb) Keiweg - Ridderstraat voormalige locatie Dreamland e.o. (december 2018)
- Meer informatie over het bouwplan: https://projecten.vanwanrooij.nl/oosterhout/keiweg

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van de hoek Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwers, emailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.