Landschapspark De Open Linie

Uitvoeringsprogramma

In de periode 2011 -2014 is er geïnvesteerd in de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Landschapspark. Mede dankzij een subsidie van 50% van de Provincie Noord – Brabant zijn onder andere de volgende resultaten opgeleverd:

 • Recreatieve parkeerplaatsen aan de Hoevestraat en de wethouder Van Dijklaan;
 • Natuurbuffer tussen de uitbreiding van recreatiepark de Hannebroek en de A27;
 • Entree en parkeerplaatsen bij de Spinolaschans;
 • Bosomvorming en open zanden (heideontwikkeling) Boswachterij Dorst;
 • Akkerreservaat, landschapselementen en wandelroutes in gebied Seters;
 • Mountainbikeroute;
 • Fietsroute;
 • Landschapsversterking en ommetje Hoeveneind (Teteringen);
 • Uitbreinding begrazingsgebied met schaapskudde en herder;
 • Bosverbinding ter plaatse van voormalige bandenhandel aan Bredaseweg;
 • Een open dag met diverse activiteiten in het gebied;