Lievenshove

In 2020 heeft de gemeente het terrein van Lievenshove, gelegen aan de Bredaseweg, aangekocht van Juzt. Sinds de aankoop lopen er onderzoeken en inventarisaties naar de tijdelijke en definitieve nieuwe invulling van het gebied.

Tijdelijke invulling

Tijdelijke huisvesting

Leegstandsbeheerder Villex huisvest 43 personen tijdelijk op het terrein van Lievenshove in twee woongebouwen met 43 onzelfstandige woonruimtes voor een periode van 2 jaar. De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor personen uit bijzondere doelgroepen waaronder: jongeren, internationale studenten, uittreders uit zorginstellingen en statushouders.

Wil u in aanmerking komen om u tijdelijk te huisvesten op Lievenshove?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Villex via: 088-5320000 of info@villex.nl

 

Definitieve invulling

Wonen in het groen

Op deze locatie zijn enkele woonclusteren en een zorgcentrum voorzien en wordt de buitenruimte heringericht. Het behouden van de groene kwaliteit van het gebied staat hierbij hoog in het vaandel. 

U kunt zich nog niet inschrijven voor deze woningen. Zodra dat wel kan, wordt dit bekend gemaakt.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer, via het algemene telefoonnummer 14 0162 of via het emailadres R.Scheffer@oosterhout.nl