Wilhelminahaven (MPO)

 

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld. De eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V. gaan het gebied herontwikkelen tot een woonbuurt genaamd Wilhelminahaven met ongeveer 227 woningen. Er worden zowel gestapelde als grondgebonden woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Het plan zal gefaseerd uitgevoerd worden. Wilhelminahaven is op naastgelegen afbeelding weergegeven. Het wordt begrensd door de Bredaseweg, het bedrijvencluster rondom de Gekroonde Bel (tussen de Bredaseweg en de Molenstraat) en het Wilhelminakanaal.

De bouw van de appartementen en woningen wordt gefaseerd uitgevoerd, dit geldt ook voor het woonrijp maken van deze fases.  

Bouwrijp maken

Het complete plangebied van Wilhelminahaven is inmiddels bouwrijp gemaakt. Dit betekend dat de hoofdriolering en de tijdelijke bestrating zijn aangelegd.

Start bouw fase 1 & woonrijp maken

In oktober 2020 is gestart met de werkzaamheden aan de twee appartementen complexen aan de poort van Wilheminahaven, genoemd de Porta I en Porta II. De verwachte oplevering van de appartementen is beoogd in het tweede kwartaal van 2022. Dit zijn in totaal 34 huur- en 48 koopappartementen.
Fase 1 telt ook 42 grondgebonden woningen, deze zijn allen verkocht (of onder optie). De start bouw van de woningen is beoogd in kwartaal 2 van 2021 , oplevering tweede kwartaal 2022.

Het woonrijp maken (aanbrengen definitieve bestrating, beplanting, verlichting, etc) hangt samen met de voortgang van de bouw van de grondgebonden woningen. In de huidige planning zal worden gestart met het woonrijp maken halverwege 2022.

Start bouw fase 2 & woonrijp maken

De realisatie van de grondgebonden woningen in fase 2 zijn beoogd in het derde kwartaal van 2021, oplevering in het derde kwartaal van 2022. De woonrijp werkzaamheden hangen hier ook samen met de ontwikkeling en planning van de woningbouw. De beoogde planning is dat er in het derde kwartaal van 2022 wordt gestart met het aanbrengen van de definitieve bestrating, beplanting en verlichting.

Start bouw fase 3 en woonrijp maken

Momenteel kunnen we nog geen concrete planning communiceren over de uitvoering van deze fase. Zodra hier we hier meer informatie over hebben wordt dit op deze pagina gecommuniceerd.

Informatie

- Stedenbouwkundig plan ‘Wilhelminahaven’ 26 maart 2014 (pdf, 17,2 Mb)
- Informatie ontwikkelaar http://woneninwilhelminahaven.nl/
Faseringskaart woonrijp maken (pdf 1.646 Kb)

Contact

Indien u vragen hebt over de ontwikkeling van Wilhelminahaven dan kunt u contact opnemen met Mark Brouwers, via
e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.