Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Wilhelminahaven (MPO)

Foto MPO-terrein

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld. De eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V. gaan het gebied herontwikkelen tot een woonbuurt genaamd Wilhelminahaven met ongeveer 227 woningen. Er worden zowel gestapelde als grondgebonden woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Het plan zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Wilhelminahaven is op onderstaande afbeelding weergegeven. Het wordt begrensd door de Bredaseweg, het bedrijvencluster rondom de Gekroonde Bel (tussen de Bredaseweg en de Molenstraat) en het Wilhelminakanaal.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

In opdracht van de ontwikkelaars is het stedenbouwkundig plan ‘Wilhelminahaven’ opgesteld: waar komen welke woningen, hoe worden die ontsloten en waar liggen de groen- en speelvoorzieningen. Tevens is het beeldkwaliteitsplan ‘Wilhelminahaven’ opgesteld. Hierin worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte geformuleerd.

Bestemmingsplan

De Raad van State heeft op 3 augustus 2016 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. De Raad van State is van mening dat de gemeente een aantal aspecten onvoldoende heeft onderbouwd, om deze reden is aanvullend onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan is, met de aanvullende onderzoeken, op 17 mei in de gemeenteraad behandeld. Hierbij is door de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen.

Planning

De vaststelling van het bestemmingsplan zal opnieuw gepubliceerd worden en ter inzage worden gelegd. Hierbij bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen de vaststelling.

Als de beroepsprocedure is afgerond kunnen de voor het project benodigde vergunningen verleend worden en kan gestart worden met de realisatie.

Informatie

- Bewonersbrief 19-9-2017 Stand van zaken bodemverontreiniging MPO-terrein (pdf-bestand 16 kb)
  Bijlage: Plangebied Wilheminahaven (pdf-bestand 132 kb)
- Het vastgesteld bestemmingsplan Wilhelminahaven  ligt ter inzage van 26 mei tot 7 juli 2017.
- Stedenbouwkundig plan ‘Wilhelminahaven’ 26 maart 2014 (pdf 17,2 mb)
- Bewonersbrief d.d. 11 juni 2014 (pdf 10,5 kb)
- Website van Woningcorporatie Thuisvester
- Website van Zeeman Vastgoed B.V.

Contact

Indien u vragen hebt over de ontwikkeling van Wilhelminahaven dan kunt u contact opnemen met Mark Brouwers, via e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.