N282 en Snelfietsroute Tilburg-Breda

Historie

De N282 Breda – Tilburg (Rijksweg) doorsnijdt de kern van Dorst. Dit leidt tot leefbaarheidsproblemen in het dorp: de oversteekbaarheid van de weg is slecht en de weg zorgt voor geluidsoverlast. De N282 wordt door de bewoners van Dorst als een barrière ervaren. In de toekomst worden problemen met de verkeersafwikkeling verwacht op het kruispunt met de Spoorstraat, door de groei van het verkeer op de N282.  

Besluiten

De gemeente Oosterhout en de Provincie Noord-Brabant hebben een planstudie (MER) uitgevoerd om tot een oplossing te komen voor de verkeersproblematiek in de kern van Dorst.  

Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten het MER te aanvaarden en de zogenaamde Nulplus-u variant te benoemen als voorkeursvariant. Dit is de uitgewerkte Nulplus variant. Bij deze variant blijft de N282 liggen waar ze nu ligt en komt er extra westelijke aansluiting. De herinrichting van de weg heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid in Dorst. Door de toepassing van een geluidsarme wegdekverharding, neemt de geluidsbelasting op de woningen die langs de Rijksweg liggen af.  

Op 16 november 2012 hebben de Provinciale Staten van de provincie besloten om voor de periode 2013 - 2017 geld beschikbaar te stellen om de N282 aan te pakken.  

Snelfietsroute Tilburg-Breda

Op 19 april 2016 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de N282 en de extra ontsluiting voor de nieuwe woonwijk Tuindorp-Baarschot. Het verder uitwerken van de meest wenselijke variant hiertoe, hangt nauw samen met de gewenste aanleg van een snelfietspad tussen Breda en Tilburg, welke ter hoogte van Dorst parallel aan de N282 zal lopen. Hiertoe heeft de gemeente, in samenwerking met de Provincie en Tilburg, Breda en Gilze-Rijen, verkennende studies uitgevoerd.  

Tijdens haar vergadering van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Oosterhout haar groene licht gegeven om de hiervoor benodigde financiële middelen te reserveren. 

Wil u meedenken over de snelfietsroute Tilburg-Breda, dat kan van 14 april tot 28 april 2021. Klik op de link. 

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Bartels van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres G.Bartels@oosterhout.nl  of via telefoonnummer 14 0162.

Te downloaden bestanden