Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Oude Tilburgsebaan te Dorst

De eigenaren van de gronden gelegen aan de Oude Tilburgsebaan, ter plaatse van de voormalige manege en de nog aanwezige caravanstalling, hebben bij de gemeente een initiatiefplan ingediend inhoudende de bouw op deze locatie van 15 grondgebonden woningen.

Stand van zaken en planning

Het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 24 januari 2017 vastgesteld. De ter inzage legging van het van het vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels verstreken en het bestemmingsplan is sinds 31 maart 2017 onherroepelijk.
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn inmiddels in volle gang. De ontwikkelende partij houdt de bewoners in de omgeving op de hoogte over de stand van zaken.
Binnenkort zal ter plaatse een bouwbord geplaatst worden.

Contact

Indien u vragen heeft aan de gemeente over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw S. Snoeren-Dumont, email s.snoeren@oosterhout.nl en telefoonnummer 140162.

Indien u vragen heeft over de te bouwen woningen kunt u contact opnemen met Kleingeld bouw onderhoud ontwikkeling te Waalwijk, email info@kleijngeld.nl

Klik voor aanvullende informatie op onderstaande link:

Onherroepelijk bestemmingsplan