Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Santrijngebied

Commanderij / Santrijnhof

Openbare ruimte Santrijngebied (Santrijnpark)

Het Santrijnpark maakt onderdeel uit van het openbaar gebied binnen het project Santrijn. De afgelopen twee jaar is in samenspraak met toekomstige gebruikers en de klankbordgroep Santrijnpark een programma van eisen opgesteld en het ontwerp uitgewerkt. Met de aanleg ontstaat een groter park dan voorheen, dat de kwaliteit voor bewoners en bezoekers van het Santrijngebied versterkt.   
Het college heeft  op 18 december jl. het ontwerp Santrijnpark (pdf, 7 mb) vastgesteld. De eerste fase voor de aanleg van het Santrijnpark start in het najaar van 2019.

Woningbouw (appartementen Heeren van Santrijn)

In het Santrijngebied worden woningen gebouwd door Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling B.V. 
Voor meer informatie over de herenhuizen of de appartementen Heeren van Santrijn klik op de link.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Jennifer de Wijk, bereikbaar via het e-mailadres j.de.wijk@oosterhout.nl, telefoonnummer 0162 - 489005 of met projectmedewerker Monique van der Velden, bereikbaar via het e-mailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl, telefoonnummer 0162 - 489067.

Aanvullende informatie

- Bewonersbrief 24-10-2019 (pdf 177 kb), tekening 1 (pdf 291 kb), tekening 2 (pdf 1.803 kb)
- 7 augustus 2018 Inrichtingsplan boekje (pdf 8 mb)
- 14 juni 2018 Poster Santrijnpark (pdf 4 mb) 
- Het bestemmingsplan Santrijn, herziening 1, 18 september 2013.
- Het inrichtingsplan 15-12-2014 (pdf 29 mb), de kaart (pdf 339 kb) en de parkeerregimes (pdf 107kb)
   openbaar gebied