Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Santrijngebied

Commanderij / Santrijnhof

Openbare ruimte Santrijngebied

Het Santrijnpark maakt onderdeel uit van het openbaar gebied binnen het project Santrijn. De afgelopen twee jaar is in samenspraak met toekomstige gebruikers en de klankbordgroep Santrijnpark een programma van eisen opgesteld en het ontwerp uitgewerkt. Met de aanleg ontstaat een groter park dan voorheen, dat de kwaliteit voor bewoners en bezoekers van het Santrijngebied versterkt.   
Het college heeft  op 18 december jl. het ontwerp Santrijnpark  (pdf, 7 mb) vastgesteld. De eerste fase voor de aanleg van het Santrijpark start in het najaar van 2019.

Op woensdag 13 maart 2019 heeft de gemeente Oosterhout samen met Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling B.V. een inloopavond georganiseerd voor de omwonenden van het Santrijnhof, met betrekking tot de 13 grondgebonden stadswoningen. Op deze avond is een toelichting gegeven op het ontwerp en de bouwwerkzaamheden van de 13 stadswoningen. Begin april 2019 wordt er gestart met de bouw. Op de bouwplaatstekening treft u ook de bouwroutes aan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Jennifer de Wijk, bereikbaar via het e-mailadres j.de.wijk@oosterhout.nl of met projectmedewerker Monique van der Velden, bereikbaar via het e-mailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl en het telefoonnummer 0162 489067.

Aanvullende informatie

- 7 augustus 2018 Inrichtingsplan boekje (pdf 8 mb)
- 14 juni 2018 Poster Santrijnpark (pdf 4 mb)
- 17 juni 2013 voorlichtingsfilm inrichtingsplan.
- Het bestemmingsplan Santrijn, herziening 1, 18 september 2013.
- Het inrichtingsplan 15-12-2014 (pdf 29 mb), de kaart (pdf 339 kb) en de parkeerregimes (pdf 107kb) openbaar gebied
- Geactualiseerd Masterplan Santrijn (pdf-bestand 37 mb)
- Filmpje herontwikkeling Santrijngebied (2012)
- Het bestemmingsplan Santrijn