Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Santrijngebied

PARKEERGARAGE BASILIEK: VOLG ONS OP FACEBOOK
PARKEERGARAGE BASILIEK: VOLG ONS OP FACEBOOK

Openbare ruimte Santrijngebied

Het Santrijnpark maakt onderdeel uit van het openbaar gebied binnen het project Santrijn. De afgelopen anderhalf jaar is in samenspraak met toekomstige gebruikers en de klankbordgroep Santrijnpark een programma van eisen opgesteld en het ontwerp uitgewerkt. Met de aanleg ontstaat een groter park dan voorheen, dat de kwaliteit voor bewoners en bezoekers van het Santrijngebied versterkt.   
Het college heeft  op 18 december jl. het ontwerp Santrijnpark  (pdf, 7 mb) vastgesteld.

Contact

Inrichtingsplan: Projectmanager mevrouw J. de Wijk bereikbaar via het e-mailadres j.de.wijk@oosterhout.nl of via het telefoonnummer 14 0162.

Aanvullende informatie

- 7 augustus 2018 Inrichtingsplan boekje (pdf 8 mb)
- 14 juni 2018 Poster Santrijnpark (pdf 4 mb)
- 17 juni 2013 voorlichtingsfilm inrichtingsplan.
- Het bestemmingsplan Santrijn, herziening 1, 18 september 2013.
- Het inrichtingsplan 15-12-2014 (pdf 29 mb), de kaart (pdf 339 kb) en de parkeerregimes (pdf 107kb) openbaar gebied
- Geactualiseerd Masterplan Santrijn (pdf-bestand 37 mb)
- Filmpje herontwikkeling Santrijngebied (2012)
- Het bestemmingsplan Santrijn