Slotjes-Midden

De woonwijk Slotjes-Midden is gelegen tussen de Van Oldeneellaan, de St. Antoniusstraat, het Wilhelminakanaal en de Slotlaan. De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben sinds 2008 afspraken gemaakt om samen te investeren in de herstructurering van deze naoorlogse wijk.

De afgelopen jaren zijn er portiekflats vervangen door nieuwe appartementen en woningen. De komende jaren wordt de vernieuwing van de wijk voortgezet. Aan het Wilhelminakanaal komen nieuwe appartementengebouwen in een groene zone langs het kanaal. Daarnaast worden er eengezinswoningen gebouwd en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Zo wordt Slotjes-Midden een fijne wijk voor jong en oud.

Herstructurering in 9 deelplannen

De ontwikkeling van de wijk wordt gefaseerd uitgevoerd in deelplannen. (pdf 356 kb)

De deelplannen 1 t/m 3 en 8 en 9 zijn afgerond. In deelplan 1 t/m 3 zijn nieuwe grondgebonden woningen en appartementen gebouwd. Deelplan 8 en 9 omvatten de renovatie van de portiekflats aan de Dr. Janssenlaan en de Van Boischotlaan.

De woningen uit deelplannen 4, 5 en 6 zijn inmiddels in aanbouw genomen.
eelplan 7 is nog in voorbereiding.

Een uitgebreidere toelichting per deelplan vindt u onderaan deze pagina in het bestand:
‘Status deelplannen Slotjes-Midden maart 2022’

Pilot deelauto’s Onze Auto

Eind vorig jaar is een interessepeiling in de wijk gedaan voor het gebruik van een deelauto.

Op 1 februari 2022 is de pilot gestart met twee deelauto’s in Slotjes-Midden. De deelauto’s staan in de Thorbeckestraat en de Commandeurstraat. Heeft u interesse in het gebruik van de deelauto? Kijk dan op:  https://www.onzeauto.com/samenslimrijden/oosterhout.
De pilot is een initiatief van BPD, Thuisvester en de gemeente Oosterhout.
eelauto van Onze Auto in Slotjes-Midden

Herinrichting kanaalzone

Als deelplan 7 is afgerond, zal de groene zone langs het kanaal opnieuw worden ingericht.
Het ontwerp  hiervoor zal samen met belanghebbenden worden vormgegeven. Ook komt door het gebied de snelfietsroute F629 Oosterhout-Dongen-Tilburg. Kijk voor meer informatie over de Kanaalzonde op de pagina Kanaalpark Slotjes-Midden.

Contact

Heeft u vragen over het project Slotjes-Midden? U kunt contact opnemen met de projectmanager de heer T. van Dreumel, e-mailadres t.van.dreumel@oosterhout.nl, telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Bewonersbrieven Slotjes Midden

Stedenbouwkundig plan Slotjes deelplan 4 tot en met 7 (pdf 734 kB)
  Het stedenbouwkundig plan heeft vanaf 23 augustus t/m 18 september 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
  zijn door diverse instanties reacties ingediend.
  Het stedenbouwkundig plan is vertaald naar een ontwerp bestemmingsplan en dat heeft in het kader van de zienswijze
  procedure ter inzage gelegen. Vaststelling van het bestemmingsplan voor dit gebied is voorzien in september 2019.

- Status deelplannen Slotjes-Midden maart 2022 (pdf 5.158 kb)