Slotjes Midden

De woonwijk Slotjes-Midden ligt tussen de Van Oldeneellaan, de St. Antoniusstraat, het Wilhelminakanaal en de Slotlaan. De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in 2008 afspraken gemaakt om samen te investeren in deze naoorlogse wijk. De afgelopen jaren zijn er al veel portiekflats vervangen door nieuwe appartementen en woningen. De komende jaren wordt de vernieuwing van de wijk voortgezet. Aan het Wilhelminakanaal komen nieuwe appartementengebouwen in een groene zone langs het kanaal. Daarnaast worden er eengezinswoningen gebouwd  en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Zo wordt Slotjes-Midden een fijne wijk met nieuwe en betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud.

Sinds de gemeente en Thuisvester deze afspraken hebben gemaakt, zijn het economische klimaat en de situatie op de woningmarkt ingrijpend veranderd. Ook de woonwensen van woningzoekenden zijn de afgelopen jaren anders geworden. Door de aanpassing van de plannen (PDF, 1,4 MB) zijn c.q. worden er vanaf 1 januari 2018 totaal 465 nieuwe woningen gebouwd. Het betreft dan 286 appartementen en 179 eengezinswoningen, met een evenwichtige verdeling tussen (sociale) huur en koop. Tevens worden er 231 woningen gesloopt. Aan de vernieuwing van Slotjes Midden is c.q. wordt gefaseerd gewerkt. Het betreft de volgende deelplannen.

Deelplan 1

Er zijn enige tijd geleden 36 stadswoningen aan de Van Oldeneellaan gebouwd.

Deelplan 2

Het Loevepark is het gedeelte waar voorheen het bedrijf Van der Made Snacks was gevestigd. Op deze locatie zijn inmiddels 104 appartementen en 46 eengezinswoningen gerealiseerd. Binnenkort worden hier de laatste woningen gebouwd (circa 10).
Daarnaast zijn er 14 huurwoningen gebouwd op het terrein van de voormalige Loevensteinschool (hoek Tempelierstraat/Loevensteinlaan).

Deelplan 3 (nieuwbouwproject Onder de Linden)

Voor deelplan 3  (Loevensteinlaan, Thorbeckestraat en Wilhelminakanaal Noord) zijn de aanwezige portiekflats gesloopt. Deze worden vervangen door nieuwbouw. Aan de Loevensteinlaan/Thorbeckestraat worden grondgebonden woningen met tuin gebouwd, deze woningen worden na de zomer van 2019 opgeleverd. Aan het Wilhelminakanaal Noord komen 40 huurappartementen. De bouw van deze appartementen is in volle gang. In het gedeelte tussen de Loevensteinlaan, de Van Hogendorpstraat en de Pieter Vreedestraat worden eengezinswoningen gebouwd. In plaats van de voormalige seniorenwoningen aan de Loevensteinlaan (noordzijde) worden eveneens eengezinswoningen gebouwd. Naar verwachting start de bouw van laatstgenoemde woningen september 2019.

 

Deelplan 4

In deelplan 4 (gebied tussen Pieter Vreedestraat, Wilhelminakanaal Noord, Johan de Wittstraat en Loevensteinlaan) komen eveneens appartementen en grondgebonden woningen.

Deelplan 5 

Tussen de Heinsiusstraat, Johan de Wittstraat en Wilhelminakanaal Noord komen appartementen en grondgebonden woningen. Start bouw is nu gepland in 2020.

Deelplan 6 

Op de hoek  Loevensteinlaan/Tempelierstraat komen grondgebonden woningen.
Naar verwachting is start bouw in 2021.

Deelplan 7 (start bouw 2022–oplevering 2023)

Op de hoek Dr. Janssenslaan/Slotlaan/Wilhelminakanaal Noord komen appartementen en grondgebonden woningen. Start bouw is naar verwachting 2022.

Deelplannen 8 en 9

In de deelplannen 8 en 9 (portiekflats aan de Dr. Janssenslaan en de Van Boischotlaan) zullen voorlopig geen nieuwbouwontwikkelingen plaatsvinden. De betreffende woningen zijn inmiddels ingrijpend gerenoveerd.

Contact

Projectmanager: de heer T. van Dreumel, e-mailadres t.van.dreumel@oosterhout.nl, telefoonnummer 14 0162.

Informatie

  • Bewonersbrieven Slotjes Midden
  • Stedenbouwkundig plan Slotjes deelplan 4 tot en met 7 (pdf, 734 kB)
    Het stedenbouwkundig plan heeft vanaf 23 augustus t/m 18 september 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn door diverse instanties reacties ingediend. Het stedenbouwkundig plan is vertaald naar een ontwerp bestemmingsplan en dat heeft in het kader van de zienswijze procedure ter inzage gelegen. Vaststelling van het bestemmingsplan voor dit gebied is voorzien in september 2019.