Ontwikkelingen Slotjesveld

Wat is de bedoeling van dit project?

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen in de toekomst genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen. De groene loper van de stad (het Lukwelpark, Park Brakestein, Slotjesveld en het Slotpark) verwelkomt inwoners en bezoekers in het centrum. Het gemeentehuis verhuist naar Arendshof II. Wonen in het groen wordt mogelijk aan de rand, achter het huidige gemeentehuis wat zal verdwijnen. Daar zal ook het nieuwe activiteitencentrum gebouwd worden als vervanging van De Slotjes. Dit is de kern van de visie Slotjesveld

Achtergrond

In maart 2019 heeft de raad gevraagd om een stedenbouwkundige visie op het Slotjesveld. Aanleiding was het raadsbesluit om een nieuw gemeentehuis te bouwen op het Slotjesveld. Doel van de visie was om de locatie van het nieuwe gemeentehuis te bepalen en om een samenhangende invulling te geven aan het gebied, dat in de loop van de historie enigszins is verrommeld.

Kern van de visie Slotjesveld

De raad heeft de visie Slotjesveld vastgesteld in de raadsvergadering van 16 juni 2020. De visie Oosterhout 2030 beschreef het groene hart van Oosterhout al als een unieke kwaliteit van Oosterhout. De visie Slotjesveld laat zien hoe we deze kwaliteit kunnen versterken.

In de visie op het Slotjesveld versterken we het park. Bij de inrichting van het gebied zal er aandacht zijn voor alle leeftijden, verbinding, ontmoeting, veiligheid en klimaat.

- Het park biedt ruimte voor recreatie door een netwerk van fiets- en wandelpaden en voorzieningen voor jong en oud.
- Aan de oostzijde van het huidige Slotjesveld, achter het huidige gemeentehuis, maken we een nieuwe rand met bebouwing
  die bestaat uit drie delen. Het deel vlakbij het park Brakestein wordt een blok met woningen, in het midden zou het nieuwe
  gemeentehuis komen en het zuidelijke blok aan de kant van de Van Oldeneellaan wordt een gemengd blok met zowel
  voorzieningen (zoals activiteitencentrum en gymzaal), als woningen. Door de bebouwing naar achteren te verplaatsen, krijgt
  het groen meer ruimte.
- Het parkeren wordt zoveel mogelijk uit het zicht gehaald.

Gemeentehuis naar Arendshof II: Waar staan we nu met Slotjesveld?

Eind december 2020 heeft de gemeente Arendshof II gekocht. De gemeente kan met deze aankoop zelf het heft in handen nemen om het winkeloppervlak in de binnenstad terug te brengen en deze functie te vervangen door bijvoorbeeld wonen of dienstverlening. De raad heeft op 31 maart besloten om het gemeentehuis in Arendshof 2 te vestigen. Dit heeft gevolgen voor een deel van de invulling van het project Slotjesveld.

De Visie Slotjesveld, zoals de gemeenteraad die in juni 2020 heeft vastgesteld, blijft staan. Dit betekent de keuze voor een groot park dat meer ingericht wordt voor gebruik en de keuze om aan de oostzijde (dit is de kant waar nu het gemeentehuis en het activiteitencentrum de Slotjes staan) een rand met bebouwing toe te voegen.

Op dit moment bekijken we hoe we het beste om kunnen gaan met de planning van het project Slotjesveld. Dit hangt af van de verhuizing van het gemeentehuis naar Arendshof II.

Planning op hoofdlijnen

2021/2022:  Uitwerken aangepaste stedenbouwkundige visie

2022:           Procedure bestemmingsplan

2023:           Start (ver)bouw gemeentehuis in Arendshof II (op zijn vroegst)

2023/2026: Sart bouw woningen en nieuw activiteitencentrum?

2023/2026: Ontwerp en aanleg park

Altijd:           In gesprek blijven

Altijd:           Blijven luisteren en aanpassen tot de bouw begint

Denk mee over het Slotjesveld

In de eerste twee weken van juni 2020 is een peiling gehouden onder inwoners over de visie Slotjesveld. We waren benieuwd wat inwoners aanspreekt. De peiling vond plaats via weekblad, Facebook, Instagram en de website. De resultaten zijn samengevat in de afbeelding hiernaast. U kunt hierop klikken (pdf 112 kb) om hem te openen als pdf.

Contact

Voor meer informatie over het Slotjesveld kunt u contact opnemen met de heer P. van Zantvoort via p.zantvoort@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162.