Steenovensebaan 28 (Dorst)

Voorjaar 2019 is er gesproken over de ontwikkelingen aan de Steenovensebaan 28, voormalig LAVI. Doordat ontwikkelaar Ruimte voor Ruimte deze varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om hier Ruimte voor Ruimte kavels te realiseren. Er worden 5 royale bouwkavels ontwikkeld van circa 1.650 m2 tot 2.000 m2 welke zijn gesitueerd rondom een gezamenlijk erf. 

Ontwerp Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 10 juni 2021 tot en met 21 juli 2021 ter inzage gelegen. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. Op 28 september 2021 is het bestemmingsplan voor de Steenovensebaan 28 vastgesteld.

Er is beroep ingediend op het ontwerp bestemmingsplan en wachten momenteel op de behandeling van het beroep bij de Raad van State.  Het is op dit moment niet bekend wanneer het beroep behandeld zal worden.

Via de nieuwsbrief houdt Ruimte voor Ruimte u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Via deze website kunt u zich voor de nieuwsbrief inschrijven. https://www.ruimtevoorruimte.com/bouwgrond-project/oosterhout-steenovensebaan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Crezee van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres j.crezee@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Raadinformatieavond 6 mei 2020

Op 6 mei jl. is de gemeenteraad digitaal geïnformeerd over de ontwikkelingen Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de plannen gepresenteerd door de ontwikkelaar en waren de raadsleden in staat om vragen te stellen. Via onderstaande link kunt de raadinformatieavond terug kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ysNzEELrwBI

Digitale omgevingsdialoog 27 mei 2020

Op 27 mei jl. heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden over de ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Via onderstaande link kunt u de informatieavond terugkijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ilDLF9WjGZc