Vliert, de (De Boswachterij)

Het plangebied De Vliert in Dorst wordt aan de noordzijde begrensd door de Vijftig Bunderweg, aan de oostzijde door de bestaande bouwkavels aan De Elzent, aan de zuidzijde door de weg De Vliert en aan de westzijde door De Gors. Het betreft hier de voormalige bedrijfslocaties van een steenfabriek en een transportbedrijf. In de gemeentelijke structuurvisie is het plangebied aangewezen als woningbouwlocatie. Bouwfonds Ontwikkeling B.V. heeft hiervoor het stedenbouwkundig plan "De Boswachterij" opgesteld, waarin ruimte is voor 95 grondgebonden woningen, voornamelijk in het middeldure en dure segment. De meeste woningen zijn inmiddels gerealiseerd.

Bestemmingsplan

Voor dit gebied geldt het bestemmingsplan "Dorst, Herziening 1 (De Vliert)", waarin de realisering van deze woningbouwlocatie planologisch is veiliggesteld.

Contact

Voor inhoudelijke informatie over de woningen kunt u contact opnemen met Bouwfonds Property Development B.V. (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling B.V.)
Heeft u vragen voor de gemeente Oosterhout dan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Made, 
e-mailadres p.van.der.made@oosterhout.nl, telefoonnummer 14 0162.

Aanvullende informatie

- www.deboswachterij.nl