Vrachelsestraat-Molenakker te Den Hout (Hartveld)

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het is een initiatief van de voormalige eigenaren van de percelen. De bestaande bebouwing is gesloopt. De gemeente heeft de planologische procedure doorlopen en het bestemmingsplan is in april 2016 onherroepelijk geworden.

Stand van zaken en planning

Nadat de eerste 4 woningen al enige tijd bewoond worden, zijn ook de laatste 7 woningen binnenkort gereed. De oplevering van de laatste woningen is voorzien in februari ’21.  Dat betekent dat ook het aangrenzende openbaar gebied  heringericht kan gaan worden. De planning is dat op 22 februari daarmee wordt begonnen. Verdere informatie over het herinrichten van het aangrenzende openbaar gebied kunt u vinden in de onderstaande bewonersbrief.

Contact

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u op werkdagen (m.u.v. de woensdag) contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer Leemans, via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres a.leemans@oosterhout.nl

Vanuit Gebr. Van den Oord is de heer Ad Van den Oord de contactpersoon. U bereikt hem op: 06-53474780.

Extra informatie

Bewonersbrief 4-2-2021 (pdf, 321 kB)