Vrachelsestraat-Molenakker te Den Hout (Hartveld)

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het is een initiatief van de eigenaren van de percelen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. De gemeente heeft de planologische procedure doorlopen en het bestemmingsplan is in april 2016 onherroepelijk geworden.

Stand van zaken en planning

Nadat de eerste 4 woningen al enige tijd bewoond worden, zijn ook de laatste 7 woningen aanbouw. Ter plaatse van de 4 al bewoonde woningen is het aangrenzende gebied voorzien van een tijdelijke inrichting.  De oplevering van de laatste woningen is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Op het moment dat ook deze overige woningen bewoond zijn wordt het aangrenzend openbaar gebied van een definitieve inrichting voorzien.

Contact

Indien u vragen heeft over de herinrichting van het openbaar gebied kunt u contact opnemen met de gemeente, mevrouw S. Snoeren-Dumont, email s.snoeren@oosterhout.nl en telefoonnummer 140162.