Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vrachelsestraat-Molenakker te Den Hout

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het is een initiatief van de eigenaren van de percelen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. De gemeente heeft de planologische procedure doorlopen en het bestemmingsplan is in april 2016 onherroepelijk geworden.

Stand van zaken en planning

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zijn bij de ontwikkelende partijen de voorbereidingen gestart om te komen tot realisatie van de woningen. De omgevingsvergunningen zijn verleend en de eerste drie woningen zijn inmiddels opgeleverd (september 2018).  

Als gevolg van de te bouwen woningen moet het openbaar gebied, met name aan de Vrachelsestraat, aangepast te worden. Hiervoor is de gemeente aan zet. Op 5 november 2018 wordt gestart met de tijdelijke inrichting van het openbaar gebeid ter hoogte van de 3 opgeleverde woningen aan de Vrachelsestraat. Op het moment dat ook de overige woningen gereed zijn wordt het openbaar gebied grenzend aan het plangebied van een definitieve inrichting voorzien.

Contact

Indien u vragen heeft over de herinrichting van het openbaar gebied kunt u contact opnemen met de gemeente, mevrouw S. Snoeren-Dumont, email s.snoeren@oosterhout.nl en telefoonnummer 140162.

Voor informatie over de nog te koop staande woning in het plan (Hartveld) kunt u terecht op de site  www.wonenindenhout.nl

Aanvullende informatie

- onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kerkdorp Den Hout, herziening IV (Vrachelsestraat-Molenakker)’ op
   www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
- bewonersbrief 30 oktober 2018, Tijdelijk trottoir Vrachelsestraat 87, 87a en 87b (pdf 83 kb) .