Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vrachelsestraat-Molenakker te Den Hout

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het is een initiatief van de eigenaren van de percelen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het bestemmingsplan is in april 2016 onherroepelijk geworden.

Stand van zaken en planning 

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zijn bij de ontwikkelende partijen de voorbereidingen gestart om te komen tot realisatie van de woningen. De voorbereidingen om te komen tot een omgevingsvergunning zijn dan ook in volle gang. De eerste woningen zijn inmiddels in aanbouw.

Als gevolg van de te bouwen woningen moet het openbaar gebied aan de rand van de woningbouwlocatie aangepast te worden. Hiervoor is de gemeente aan zet. De omwonenden worden over de betreffende aanpassingen geïnformeerd op het moment dat er meer bekend is over de nieuwe inrichting.

Contact 

Indien u vragen heeft over de herinrichting van het openbaar gebied kunt u contact opnemen met de gemeente, mevrouw S. Snoeren-Dumont, email s.snoeren@oosterhout.nl en telefoonnummer 140162.

Indien u vragen heeft over de te realiseren woningen kunt u contact opnemen met de bouwbedrijf van Leijsen uit Dongen. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0162 – 31 22 45 en via de website www.bouwbedrijfvanleijsen.nl

En Lithos bouw & ontwikkeling te Amersfoort. Telefonisch bereikbaar onder nummer 033 – 453 59 59 en via de website www.lithos.nl

Aanvullende informatie

- onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kerkdorp Den Hout, herziening IV (Vrachelsestraat-Molenakker)’ op ruimtelijkeplannen.nl