Besluitvorming gemeenteraad en college

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2023 de omgevingsvergunning verleend voor de bouw en het gebruik van twee windmolens in de Oranjepolder als onderdeel van het Energiepark A59 voor een periode van 25 jaar.
Op 4 april 2023 heeft de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het besluit van de gemeenteraad en de beantwoording van de zienswijzen vindt u hieronder:

  1. Besluit gemeenteraad (pdf 804 kb)
  2. Zienswijzennotitie (pdf 717 kb)
  3. Bijlage 1 TNO (pdf 11.340 kb)
  4. Bijlage 3 individuele beantwoording zienswijzen (pdf 973 kb)

Ter inzage legging en beroep

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 7 april 2023 voor 6 weken ter inzage. Deze stukken zijn onderstaand te downloaden en zijn ook raadpleegbaar op Ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het verlenen van de herroepelijke vergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State. Een weergave van de publicatie vindt u hier (https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-157569). 

De vergunning en de daarbij horende stukken vindt u hier:

Vergunning (pdf 777 kb)
Windmolens publicatie (pdf 244 kb)

Bijlage 1 Toelichting WP Oranjepolder (pdf 478 kb)
Bijlage 2 Machtiging Pondera (pdf 42 kb)
Bijlage 3 Uittreksel KvK Eneco (pdf 428 kb)
Bijlage 4 Aanzichttekeningen (pdf 153 kb)
Bijlage 5 Situatietekeningen 2WTGs (pdf 1.849 kb)
Bijlage 6 Geluid en slagschaduw (pdf 3.900 kb)
Bijlage 7 Externe veiligheid (pdf 1.943 kb)
Bijlage 8 Archeologie ZP Shell concept (pdf 4.448 kb)
Bijlage 9 Ruimtelijke Onderbouwing WP (pdf 13.022 kb)
Bijlage 10 Besluit GS 10-08-21 (pdf 579 kb)
Bijlage 11 AERIUS projectberekening (pdf 954 kb)
Bijlage 12 Zienswijzenotitie (pdf 718 kb)
Bijlage 13 Ondertekend raadsbesluit (pdf 804 kb)
Bijlage 14 APV velvergunning (pdf 600 kb)

 

01 Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning 15-12-2020
02 Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning 15-12-2020