Met ingang van 1 oktober 2015 zijn in bijna heel Oosterhout de welstandsregels en de welstandstoetsing afgeschaft. Dit betekent dat aanvragen voor een omgevingsvergunning in de welstandsvrije gebieden niet langer getoetst worden aan welstandscriteria. In verband met de veranderingen is een nieuwe Welstandsnota opgesteld, die tijdens de Raadsvergadering van 20 september 2016 is vastgesteld.

In de beschermde stads- en dorpsgezichten, bij rijks- en gemeentelijke monumenten en in de nieuwbouwwijk de Contreie blijven de welstandsregels van kracht.

Aanvragen voor omgevingsvergunningen in welstandsvrije gebieden kunnen wel achteraf aan de excessenregeling getoetst worden. Dit kan gebeuren als mensen in de omgeving een bouwplan niet acceptabel vinden en geconstateerd wordt dat er sprake is van een exces.

Het is daarom raadzaam om voor zowel vergunningsplichtige als vergunningsvrije bouwwerken het bouwplan af te stemmen met de buren en op de kenmerken van de omgeving. Dit om problemen en irritatie achteraf te voorkomen.

Voor de toetsing en advisering aan de welstandsregels worden omgevingsvergunningsaanvragen voorgelegd aan de Monumentencommissie, geleverd door de Stichting Dorp, Stad en Land.

Welstandsnota (pdf 2 mb)
Welstandskaart (pdf 1,1 mb)
Beeldregieplan (pdf 15 mb)
Vergaderdata Monumentencommissie Oosterhout 2023 (pdf 4 kb)