Brandpreventie

U kunt zelf ook wat doen om brand te voorkomen. Daarnaast kunt u afspreken wat u gaat doen als er toch brand is.

Vluchtplan

Maak een vluchtroute in uw huis. Waar kunt u ontsnappen bij brand of bij overstroming? Kijk ook altijd bij het binnengaan van een gebouw waar de nooduitgangen zijn.

Tips

• Zorg voor rookmelders in huis, zo wordt u gewaarschuwd als er brand is.
• Spreek de snelste en veiligste vluchtroute af met uw gezinsleden.
• Spreek een tweede vluchtroute af voor het geval de eerste geblokkeerd is.
• Oefen de vluchtroutes met uw gezin en controleer of iedereen veilig kan vluchten.
• Zorg dat de vluchtroutes altijd vrij zijn. Versper de vluchtroutes nooit met wasgoed, fietsen, kratjes of andere voorwerpen.
• Zorg voor een (uitrolbare) vluchtladder voor die kamers waarbij ‘springen' de enige manier is om te vluchten.
• Bepaal wie verantwoordelijk is voor het vluchten van de kinderen en wie de huisdieren in veiligheid brengt.
• Spreek met alle huisgenoten af dat de huissleutels ALTIJD op dezelfde bekende snel bereikbare plaats zijn.
• Spreek buiten een ontmoetingsplaats af.

Op de website van de brandweer leest u meer over brandveiligheid: www.brandweer.nl/brandveiligheid
Hier kunt u folders downloaden over brandveiligheid, bijvoorbeeld over brandveilig feestvieren en brandveilig wonen.

Het home safety check team (HSC)

Het HSC team bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die zich inzetten voor een brandveilige woonomgeving in de gemeente Oosterhout. Het team heeft bij de brandweer de opleiding brandveilig leven gevolgd. Op verzoek komt een vrijwilliger van het HSC team uw woning controleren op de brandrisico's en wordt advies gegeven over hoe u een brand kan voorkomen, vroegtijdig ontdekken en ontvluchten.