Veilige buurt en leefomgeving

De veiligheid en leefbaarheid in uw wijk, buurt, straat en tussen buren is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Toch kunnen er situaties voorkomen die het leefgenot verstoren, zoals overlast en verloedering. U vindt hier informatie over: