Magneetvissen

Wees u bewust van de gevaren

Magneetvissen wint aan populariteit. Met een magneet aan een touw halen mensen allerlei ijzeren voorwerpen uit het water. De vondsten zijn vaak bijzonder en het levert milieuwinst op doordat roestende voorwerpen uit het water worden gehaald. Maar aan magneten blijven ook explosieven kleven. Dat kan magneetvissen levensgevaarlijk maken.

Op veel plekken in Nederland is in de oorlog gevochten. Ook in Oosterhout. U weet niet wat u opvist en waar explosieven liggen. De EOD raadt magneetvissen daarom af. Wie toch wapens, munitie of explosieven boven water haalt tijdens het magneetvissen, moet het aan de magneet laten zitten, voorzichtig terug in het water laten zakken en contact opnemen met de politie. Door het explosief van de magneet te halen en terug te gooien is de kans groter dat het afgaat.

Is magneetvissen overal toegestaan?

Magneetvissen is niet overal of zonder beperkingen toegestaan. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de magneetvisser om na te gaan of er een wettelijk kader of verbod bestaat op magneetvissen in het gebied waar hij zijn hobby wenst te beoefenen. Veel vrij toegankelijke vijvers en plassen hebben een reglement dat duidelijk de toegestane of verboden activiteiten vermeldt. Ook op priv├ęterrein, bijvoorbeeld van een boer, mag je niet zonder toestemming magneetvissen. 

Er is geen landelijke wetgeving over magneetvissen. Elke gemeente kan bepalen of de hobby mag worden uitgeoefend. Met een algemene plaatselijke verordening (APV) kan een verbod uitgevaardigd worden. In Oosterhout geldt geen verbod.
 
Respecteer de omgeving en de rust en veiligheid van de ander watergebruikers. Gooi rotzooi uit het water niet zomaar op de kant of terug in het water, maar neem deze mee. Geef vondsten zoals kluizen, wapens en fietsen die blijkbaar nog maar net in het water liggen aan bij de politie. Hou voldoende afstand tot vissers en gooi de magneet nooit richting boten, watersporters of dieren. Als ergens borden staan die het voor anker gaan van schepen verbieden is het wellicht ook niet verstandig om er te gaan magneetvissen, omdat er zich op de bodem kabels of buizen bevinden die hierdoor beschadigd kunnen worden.

Wapens, munitie en explosieven

Wie wapens, munitie of explosieven opvist, moet dit altijd melden bij de politie. Strikt genomen zijn de vondsten die magneetvissers uit het water halen niet hun eigendom. Van gevonden voorwerpen moet volgens de wet aangifte worden gedaan, behalve als de eigenaar direct benaderd kan worden.