Hoe zit dat met verschillende categorieën vuurwerk?

Er zijn in Nederland 4 categorieën vuurwerk.

 • Categorie 1 kun je het hele jaar door kopen, dit zijn bijvoorbeeld sterretjes.
 • Categorie 2 kun je kopen op dagen vóór Oud en Nieuw, dit is het siervuurwerk wat we kennen tijdens Oud en Nieuw.
 • Categorie 3 en 4 zijn professioneel vuurwerk en mag je als particulier niet hebben of afsteken.

Lees hier meer over de verschillende categorieën.

Welke soorten vuurwerk mag je bijvoorbeeld wél afsteken?

Het is toegestaan om siervuurwerk af te steken en kindervuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. 

Welke soorten vuurwerk mag je bijvoorbeeld niét afsteken?

Knalvuurwerk zoals rotjes, Chinese matten en single shots. Vuurpijlen (ook babypijltjes) en Romeinse kaarsen.

Hoe laat mag je vuurwerk afsteken?

Op zaterdag 31 december 2022 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur.

Wanneer kan ik vuurwerk kopen?

Vuurwerk (Categorie 2) mag alleen verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is in dat geval wel toegestaan vuurwerk te (ver)kopen op 28 december. Om Categorie 2 vuurwerk te kopen moet je minimaal 16 jaar zijn.

Categorie 1 vuurwerk kun je het hele jaar door kopen. Hiervoor moet je minimaal 12 jaar zijn.

Mag mijn zoon of dochter vuurwerk afsteken op een andere dag dan 31 december?

Nee, dat mag niet. Jongeren tot 18 jaar die in overtreding zijn, kunnen een HALT interventie (straf) riskeren.

Zowel politie als handhaving kunnen jongeren naar Stichting HALT verwijzen. Als je wordt gezien met categorie 3 vuurwerk, dan ga je niet naar HALT maar rechtstreeks naar Justitie.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Halt.

Welke straffen zijn er als je zelf vuurwerk maakt?

Het maken van zelfgemaakt vuurwerk en deze laten ontploffen is een misdrijf. Vuurwerkmakers komen na een veroordeling in het Justitieel Documentatie Register.

Het OM (Openbaar Ministerie) eist sinds 2011 hogere straffen voor het opslaan, handelen, maken en laten ontploffen van (zelfgemaakt) (professioneel) vuurwerk. Door wetenschappelijk onderzoek van TNO is aangetoond dat de explosieve krachten van sommige van deze vuurwerkartikelen vergelijkbaar zijn met de kracht van een aanvalsgranaat.

Meer informatie hierover vind je op de website van de politie.

Welke boetes kun je krijgen in de gemeente Oosterhout?

 • Aantekening strafblad
 • Mogelijk geen VOG* meer (nodig voor bijvoorbeeld stage, een nieuwe baan, vrijwilligerswerk etc.),
 • Boetes liggen vaak rond de 250 euro.

*Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit heb je bijvoorbeeld nodig als je wilt werken bij de overheid, in de zorg of bij de politie. Lees hier meer over VOG.

Buitenland: maar daar mag het wél?

Ja, dat klopt. Soms kun je in het buitenland vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse regelgeving. Wanneer dit niet voldoet, ben je in het bezit van illegaal vuurwerk. Let dus op dat je in België géén vuurwerk koopt, dat in Nederland in categorie 3 valt. Want als je het mee neemt naar Nederland ben je dus in bezit van illegaal vuurwerk.

Mijn buurman heeft een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk, ik wil dit graag melden maar liever anoniem, kan dat?

Ja, dat kan. U kunt daarvoor anoniem bellen met Meld Misdaad Anoniem. Zie hieronder de belangrijke telefoonnummers:

 • Spoed of verdachte situaties    
  • Telefoon: 112
 • Geen spoed, wel overlast         
  • Telefoon: 0900 8844
 • WhatsApp           
  • 06 12 20 70 06
 • Meld misdaad anoniem
  • Telefoon: 0800 – 7000

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest op ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of niet goed afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Illegaal vuurwerk bevat vaak te veel kruit. Er zijn mensen die zelf vuurwerk willen maken vaak met illegaal vuurwerk. Zelf vuurwerk(bommen) maken/afsteken is zeer gevaarlijk en is verboden en strafbaar! Vuurwerk is ook via webshops te bestellen; dit zijn meestal buitenlandse websites die illegaal vuurwerk verkopen. De politie helpt de 'Inspectie voor leefbaarheid en transport'  met dergelijke pakketten te onderscheppen. De besteller kan rekenen op een proces-verbaal. Vuurwerk mag nooit per pakket thuis worden afgeleverd, maar alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt.

Ik wil carbid schieten, mag dat? 

Carbid schieten wordt door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toegestaan mits dit buiten de bebouwde kom gebeurt. In de APV staan regels van de gemeente die betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid. 

Het is verboden carbid te schieten, behalve buiten de bebouwde kom mits

 1. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter, en
 2. de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal (plastic bal of zak), en
 3. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen, en
 4. het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, en
 5. geschoten wordt in een richting die is afgewend van woonbebouwing, en
 6. de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste: 75 meter van woonbebouwing, en 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;
 7. het schietterrein duidelijk wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal