Wet- en Regelgeving

De burgemeester heeft diverse bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze staan onder andere in de Gemeentewet , maar ook in specifieke wetten zoals de Opiumwet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). Deze bevoegdheden zijn erop gericht om criminaliteit en overlast te voorkomen en te verhinderen dat de overheid criminaliteit onbewust en ongewild faciliteert. 

Alle regelgeving is online via de overheid te raadplegen. Op deze pagina's worden een aantal van deze bevoegdheden nader toegelicht: