Veilig vliegen met drones

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. De populariteit van deze kleine onbemande vliegtuigen of helikopters is groot. Vliegen met drones is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels. Geldt dit voor alle drones? Jazeker, zelfs met een kleine speelgoed-drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Op veilige afstand

Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert.

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje

• Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
• Controleer je drone voor elke vlucht
• Vlieg niet binnen de bebouwde kom
• Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
• Houd je drone altijd goed in zicht
• Vlieg alleen bij daglicht
• Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
• Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water
• Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones). Vliegbasis Gilze Rijen ligt in de buurt en in een straal hierom heen mag niet gevlogen worden. De volgende is een kaartje met de "no-fly-zones" http://www.veiligvliegen.nl/no-fly-zones

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Meer informatie daarover is te vinden op rijksoverheid.nl/drones.

Meer informatie

Meer informatie over veilig vliegen met drones vind je op rijksoverheid.nl/drones.
www.rijksoverheid.nl/drones