Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Verbreding A27 Houten-Hooipolder

Op 30 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpak van de A27, traject Houten – Hooipolder, ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereiding van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Het OTB heeft van 10 juni t/m 21 juli 2016 ter inzage gelegen. 


Het project

De aanpak van de A27, traject Houten – Hooipolder omvat de verbreding van de A27 tussen de genoemde knooppunten met uitzondering van het gedeelte Everdingen - Houten (daar liggen al 3 rijstroken) en de aanleg van een verbindingsboog bij het knooppunt Hooipolder. Het project sluit in het noorden aan bij de aansluiting Houten op het project Ring Utrecht.

Het OTB is gebaseerd op het voorkeursalternatief voor de A27 dat de minister in 2014 heeft aangewezen. Door dit project zal de doorstroming op de A27 substantieel verbeteren.
In februari 2017 heeft de minister besloten om bij de verbreding van de A27 ook drie bruggen (de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug) te vervangen door nieuwe bruggen (in het OTB was voorzien dat de bestaande bruggen zouden worden gehandhaafd en versterkt). Dit naar aanleiding van de problemen rond de Merwedebrug. Dit is op de langere termijn goedkoper en komt ook de doorstroming van het verkeer ten goede.

Deze verandering in het project betekent dat het TB naar verwachting pas eind 2018 kan worden vastgesteld. Voor de bouw van nieuwe bruggen is ook extra bouwtijd nodig, ook om de doorstroming van het verkeer tijdens de uitvoering van het project te kunnen garanderen.  


Planning

Naar verwachting wordt eind 2018 het tracébesluit (TB) genomen door de minister. Nadat het TB is vastgesteld, is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Daarna is het TB onherroepelijk en staan de plannen vast.

De start van de werkzaamheden staat gepland in 2021.
Nadere informatie over het project vindt u via deze link.


Nieuwsbrief A27

Rijkswaterstaat brengt regelmatig een online nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven. Daartoe maakt u eerst uw profiel aan en kiest u vervolgens welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. Vragen over het project A27 Houten-Hooipolder kunt u stellen via (het RWS-infonummer) 0800-8002.