Aanvraag, wijzigen of opheffen van een parkeervergunning

De papieren parkeervergunning verdwijnt. Via het kenteken van uw auto wordt straks gecontroleerd of u een geldig parkeerrecht heeft. De uitgifte en het beheer van digitale parkeervergunningen gaat per 1 december 2021 van start. Dit betekent dat bewoners en bedrijven in de binnenstad veel meer zaken zelf (zoals bijvoorbeeld een kentekenwijziging) via internet kunnen regelen. Een bezoek aan het gemeentehuis is dan niet meer nodig. De parkeercontrole wordt voorlopig nog handmatig uitgevoerd, maar wellicht wordt later ook een scanauto ingezet.

De huidige papieren (jaar)parkeervergunningen zijn uiteraard nog geldig tot 31 december 2021. Per 1 januari 2022 moeten bewoners en bedrijven in het bezit zijn van een digitale parkeervergunning. De papieren vergunning kunt u dan verwijderen uit uw voertuig.

Via de link het e-loket van de gemeente Oosterhout kunnen bewoners via DigiD en bedrijven via e-herkenning inloggen. (link werkt vanaf 1 december 2021)

Via dit parkeerloket kan men de volgende parkeervergunningen aanvragen, betalen, wijzigen of beëindigen:

  • Bewonersvergunning
  • Bezoekersvergunning (eenmalig aanvragen; aanmelden van bezoek gaat via web-app ‘2Park’)
  • Bedrijfsvergunning
  • Zorgvergunning
  • Onderhoudsvergunning

Meer informatie vindt u op de gebruikershandleiding Portal van het parkeerloket. (pdf, 467 kB)

Mocht het inloggen niet lukken of heeft u hier moeite mee, dan kunt ook bij de infobalie (receptie) op het stadhuis langsgaan. Een parkeervergunning aanvragen kan ook op het stadhuis. U neemt dan mee:

  • uw DigiD of legitimatiebewijs
  • kentekenbewijs of -bewijzen
  • heeft u een lease-auto, neem dan het leasecontract mee
  • een bankpas (pinpas) om te betalen (de receptie accepteert geen munt- of briefgeld)

Heeft u betaald? Dan kunt u vanaf dat moment parkeren. Let er wel op dat u het goede kenteken hebt geactiveerd.

Wisselen van kentekens op één vergunning
Ook op de digitale parkeervergunningen voor volgend jaar kunnen nog steeds maximaal drie kentekens geregistreerd worden. Zoals nu ook het geval is, mag de vergunning voor steeds één kenteken gelijktijdig worden gebruikt. Belangrijk is wel dat deze kentekens op naam moeten staan van de bewoner of bedrijf. Een kenteken kan via de web-app ‘2park’ worden gewisseld voor een ander kenteken. Let er op dat u eerst een kenteken moet activeren voordat u gebruik kunt maken van de vergunning.

De web-app ‘2Park’ laat alle parkeervergunningen zien die zijn aangevraagd of verlengd in het parkeerloket. Klik het kenteken aan dat moet worden geactiveerd en klik op [Selecteer].

Voor meer informatie over ‘2Park’ kunt u terecht op deze pagina.

Lukt het niet?
Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0162.