Gladheidsbestrijding in Oosterhout

Tips en strooiroutes 

De gemeente Oosterhout zorgt er tijdens de wintermaanden voor dat wegen en fietspaden veilig en berijdbaar zijn. Van november tot april houdt ze daarom het weer nauwlettend in de gaten via een direct contact met Meteoconsult en via een gladheidsmeldsysteem. Hier vindt u tips en strooiroutes.  

Wat doet de gemeente?

De gemeente spant zich maximaal in om de wegen veilig en berijdbaar te houden. Medewerkers staan dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden, maar ook als er gestrooid is kunnen sommige wegen nog glad zijn. Na het strooien moet er voldoende verkeer zijn om een goede menging te krijgen. Zout werkt dus beter op een weg met hoge verkeersintensiteit. Bij een temperatuur van -7 ⁰c en lager werkt strooizout niet meer. Oplettendheid blijft dus geboden, ook na een strooiactie. Zeker onder winterse omstandigheden. In een stad als Oosterhout is het niet haalbaar om elke straat en elk fietspad te bestrooien. Strooien is namelijk zeer arbeidsintensief en brengt heel hoge kosten met zich mee. De gemeente strooit risicovolle wegvakken (bruggen, op- en afritten en viaducten), gebiedsontsluitende wegen, wegen naar hulpdiensten (ziekenhuizen, ambulance en brandweer), buurtontsluitingswegen en routes naar de kerkdorpen, primaire en het grootste deel van de secundaire fietsroutes, busroutes, bedrijventerreinen en de belangrijkste wegen in het buitengebied. Lees verder om de strooiroutes te raadplegen en om te lezen wanneer de gemeente strooit.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u ook het één en ander doen om gladheid tegen te gaan. Maak uw stoep sneeuwvrij om ongelukken te voorkomen. Wist u dat u bij sneeuw beter eerst kunt vegen en daarna strooien? Of dat u zand kunt strooien om een dikke ijslaag begaanbaar te maken? Benieuwd naar nog meer tips om zelf gladheid tegen te gaan? Lees verder wat u zelf kunt doen bij gladheid.

Informatie

Verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt ruim van tevoren voor gladheid. Als de gemeente een strooiactie plant, wordt dat bekend gemaakt via Twitter: u kunt de gemeente volgen via @Gem_Oosterhout.

Hieronder vindt u de strooiroutes en tips voor automobilisten en fietsers.
Kaart strooiroutes  (PDF, 277 kB)
Gladheidsbestrijdingsplan  (PDF, 5.8 MB)
Stratenregister  (PDF, 50 KB)

 

Tips bij gladheid:
Tips voor autobestuurder (PDF, 14 KB)
Tips voor fietsers (PDF, 12.9 KB)

Meer weten? Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.