Accordion item is ingeklapt

Op de pagina Wat doet de gemeente vindt u de kaart met strooiroutes en de lijst met alle wegen en fietspaden in Oosterhout die gestrooid worden. De strooiroutes zijn onder voorbehoud van wegwerkzaamheden en extreme weersomstandigheden.

Accordion item is ingeklapt

Medewerkers staan dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden. Sommige wegen kunnen echter nog glad zijn ook al is er gestrooid. Ook is het in een stad als Oosterhout niet haalbaar om elke straat en elk fietspad te bestrooien. De gemeente strooit:

- Risicovolle wegvakken (bruggen, op- en afritten en viaducten)
- Gebiedsontsluitende wegen
- Wegen naar hulpdiensten (ziekenhuizen, ambulance en brandweer)
- Buurtontsluitingswegen en routes naar kerkdorpen
- Primaire en het grootste deel van de secundaire fietsroutes
- Busroutes
- Bedrijventerreinen
- De belangrijkste wegen in het buitengebied

De kaart met de strooiroutes en de lijst van alle wegen en fietspaden in Oosterhout die gestrooid worden vindt u op de pagina Wat doet de gemeente. Bij langdurige gladheid worden soms ook andere wegen gestrooid.

Accordion item is ingeklapt

De echte ‘woonstraten’ in de gemeente vallen buiten de strooiroutes. Het strooien van alle straten in de gemeente is niet mogelijk omdat het zeer arbeidsintensief is en heel hoge kosten met zich meebrengt. Andere redenen om in woonstraten niet te strooien zijn:

- strooizout werkt alleen goed bij voldoende verkeersintensiteit en -snelheid in een straat, omdat er anders geen
  vermenging met sneeuw optreedt,

- strooizout is belastend voor het milieu; de gemeente wil deze schade 
  beperken,

- in de woonstraten maken geparkeerde auto’s en andere obstakels het vaak
  onmogelijk om te kunnen strooien en/of sneeuw te ruimen,

- het ruimen van sneeuw is tijdrovend en vaak probleem verleggend,
  smeltwater kan bijvoorbeeld niet meer in straatkolken komen door de opzij
  geschoven sneeuw. Bij vorst wordt het probleem dan nog groter.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente bepaalt via de weerkamer van Meteoconsult of er gestrooid moet worden. De eigen coördinatoren voeren ook visuele controles uit op locatie. Daarnaast hebben we een gladheidsmeetsysteem in de Bavelstraat te Dorst; dit is een van de koudste plekken in de gemeente Oosterhout. Het systeem meet 24 uur per dag en 7 dagen per week en stuurt een signaal als gladheidsbestrijding nodig is. Deze methodes samen zorgen voor grote nauwkeurigheid bij het bepalen van het startsein om te strooien. Zo wordt alleen gestrooid wanneer het echt nodig is; zonder onnodige belasting van het milieu.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Oosterhout strooit preventief met "nat" zout. De strooiwagens gaan al uitrijden om te strooien voordat we verwachten dat het glad gaat worden. Die manier van werken zorgt ervoor dat gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk voorkomen wordt. Indien nodig strooien we na een preventieve actie ook nog extra (curatief), dus als het al glad is. Bij veel sneeuw of ijzel is alleen een strooiactie vooraf (preventief) niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moet er vaker gestrooid worden, maar het overgrote deel van de strooiacties is echter preventief.

Door het zout vlak voordat het op de weg wordt gestrooid nat te maken met een zoutoplossing, blijft het zout beter aan de weg kleven. Hierdoor waait het ook minder snel weg en kan er nauwkeuriger worden gestrooid. Door nat te strooien besparen we op kosten en wordt het milieu minder belast.

Om efficiënt en zuinig om te springen met de zoutvoorraad werkt de gemeente Oosterhout ook met het systeem van automatisch strooien. Bij de strooiwagens die gebruik maken van dat systeem wordt niet enkel de chauffeur begeleid door een gps-systeem maar wordt ook de hoeveelheid zout en de strooibreedte aangepast aan de configuratie van de weg. Op die manier wordt er efficiënt en milieubewust gestrooid.

Accordion item is ingeklapt

Strooizout is een dooimiddel. Het zorgt ervoor dat het vriespunt van water wordt verlaagd zodat dit minder snel gaat bevriezen. Na het zout strooien moet er voldoende verkeer zijn om een goede menging te krijgen. Het zout werkt dus beter op een weg met hoge verkeersintensiteit. Bij een temperatuur van -7 graden celcius werkt strooizout bovendien niet meer. Dus ook na een strooiactie blijft het opletten en voorzichtig doen.

Accordion item is ingeklapt

Dat kan bij het meldpunt openbare ruimte: via de MijnGemeente app, digitaal via het meldpunt, of via telefoonnummer 14 0162.

Accordion item is ingeklapt

- houd de toegang voor en naar uw woning sneeuwvrij

- haal tijdig voldoende strooizout in huis

- bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en dan strooien

- veeg sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft

- houd goten en rioolputten vrij van sneeuw

- denk aan het milieu; weinig strooizout is al voldoende

- strooi zout op plekken waar gelopen en/of gereden wordt

- strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken

Accordion item is ingeklapt

Verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt ruim van tevoren voor gladheid. Op het moment dat de gemeente een strooiactie plant, wordt dit direct bekend gemaakt via Twitter @Gem_Oosterhout.