Wat doet de gemeente?

De gemeente Oosterhout zorgt tijdens de wintermaanden voor veilige en berijdbare wegen en fietspaden. Hiervoor houden wij het weer van november tot april nauwlettend in de gaten via een direct contact met Meteoconsult en een gladheidsmeldsysteem. Medewerkers staan dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden. Sommige wegen kunnen echter nog glad zijn ook al is er gestrooid. Ook is het in een stad als Oosterhout niet haalbaar om elke straat en elk fietspad te bestrooien.

Waar wordt er gestrooid?

De strooiroutes (PDF, 277 kb) zijn vastgesteld en ingedeeld in categorieën:

  • Risicovolle wegvakken (bruggen, op- en afritten en viaducten)
  • Gebiedsontsluitende wegen
  • Wegen naar hulpdiensten (ziekenhuizen, ambulance en brandweer)
  • Buurtontsluitingswegen en routes naar kerkdorpen
  • Primaire en het grootste deel van de secundaire fietsroutes
  • Busroutes
  • Bedrijventerreinen
  • De belangrijkste wegen in het buitengebied

Bekijk hier het gladheidsbestrijdingsplan (PDF, 5.8 MB).
Stratenregister (PDF, 50 KB)

Bij langdurige gladheid worden soms ook andere wegen gestrooid.

Wanneer strooien?

De gemeente bepaalt via de weerkamer van Meteoconsult of er gestrooid moet worden. De eigen coördinatoren voeren ook visuele controles uit op locatie. Daarnaast hebben we een gladheidsmeetsysteem in de Bavelstraat te Dorst; dit is een van de koudste plekken in de gemeente Oosterhout. Het systeem meet 24 uur per dag en 7 dagen per week en stuurt een signaal als gladheidsbestrijding nodig is. Deze methodes samen zorgen voor grote nauwkeurigheid bij het bepalen van het startsein om te strooien. Zo wordt alleen gestrooid wanneer het echt nodig is; zonder onnodige belasting van het milieu. Een strooiactie duurt gemiddeld vier uur en kost € 3.500,- per actie.

Wat doen we verder? 

Op werkdagen ruimen we handmatig sneeuw bij bijv. bushaltes, ingangen van verzorgingshuizen, scholen en gebedshuizen. Dat doen we in samenwerking met medewerkers van MidZuid die normaal gesproken in de groenvoorziening werkt. 

 

Informatie

Verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt ruim van tevoren voor gladheid. Op het moment dat de gemeente een strooiactie plant, wordt dit direct bekend gemaakt via Twitter @Gem_Oosterhout.