Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Mobiliteit

Op weg naar een nieuw mobiliteitsplan

Verkeer en vervoer zijn volop in ontwikkeling. Met welke toekomstige ontwikkelingen moet de gemeente Oosterhout rekening houden? Waar zitten de knelpunten die nu al moeten worden aangepakt? Dat zijn enkele vragen waarop het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Oosterhout straks antwoord gaat geven.

Keuzes maken is daarbij onvermijdelijk. Om straks die keuzes te kunnen maken, moeten we goed in beeld hebben wat er op dat gebied leeft in de stad, de kerkdorpen, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vandaar dat mensen uit deze deelgebieden nauw zullen worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsplan.

Het proces op hoofdlijnen

Het nieuwe mobiliteitsplan bestaat uit twee delen. Het visiedeel moet antwoord geven op de vraag WAT we willen bereiken. Dat doen we aan de hand van vier pijlers: bereikbaarheid, duurzaamheid (en gezondheid), leefbaarheid en verkeersveiligheid.
In het uitvoeringsdeel wordt bepaald HOE we de doelstellingen uit het visiedeel denken te realiseren. Deze opgaven worden vertaald naar concrete maatregelen, waarbij we breder kijken dan alleen infrastructuur.

Uw mening telt

De gemeente organiseert een aantal bijeenkomsten waar burgers, bedrijven en organisaties hun inbreng kunnen leveren.

In september en oktober 2017 zijn er focusgesprekken georganiseerd waar in klein verband met een aantal partijen over specifieke thema’s is gepraat (bijvoorbeeld bedrijventerreinen en het buitengebied). Daarnaast heeft er in november 2017 een brede bijeenkomst plaatsgevonden waar een ieder zijn of haar inbreng kon leveren voor het nieuwe mobiliteitsplan.

De eerstvolgende bijeenkomst is naar verwachting in het tweede kwartaal 2018. Dan presenteren we het voorlopige resultaat en de mogelijke koers (het concept visiedeel).


Downloads:
Mobiliteitsplan Oosterhout 2007-2015 PDF, 3 mb
Evaluatie Mobiliteitsplan PDF, 2246 kb