Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

3.3. Gebruik: hoe en waarheen

Inwoners van Oosterhout maken veelvuldig gebruik van de auto, zeker voor verplaatsingen naar omliggende kernen (“externe ritten”). Dit blijkt uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN); een doorlopend onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Verplaatsingen binnen Oosterhout worden ook zeer regelmatig per fiets of te voet (categorie “overig”) gemaakt. Wat daarbij wel opvalt, is dat de fiets de laatste jaren terrein lijkt te hebben verloren. Voorts maken inwoners van Oosterhout in vergelijking met omliggende gemeenten relatief weinig van de fiets gebruik.

 

 

Het openbaar vervoer speelt een bescheiden rol, ook voor verplaat­sin­gen tussen Oosterhout en omliggende kernen. Het aantal ritten en kilometers dat met het open­baar vervoer wordt gemaakt, is wel toegenomen. Aannemelijk is dat dat vooral te danken is aan de Volans. Scholieren vormen daarbij de belangrijkste gebruikers [Arriva].

De meeste externe verplaatsingen vinden plaats tussen Oosterhout en omliggende kernen. De sterkste vervoersrelatie vinden we tussen Oosterhout en Breda. Er is daarbij sprake van een sterke vervoers­relatie in twee richtingen (van Oosterhout naar Breda en vice versa). Vanuit de Amerstreekgemeenten worden vooral verplaatsingen naar Oosterhout gemaakt. Deels gaat het daarbij om woonwerk-verplaat­singen, deels om sociaal-recreatieve verplaatsingen [Tordoir, 2014]. Verder is nog sprake van sterke vervoersrelaties met Dongen, Tilburg en Gilze Rijen en in mindere mate met Waalwijk en Werkendam. Overige vervoerrelaties bedragen 1% van het aantal verplaatsingen of minder.

Naast verplaatsingen van en naar omliggende gemeenten, vinden ook veel verplaatsingen binnen Oosterhout zelf plaats: ruim 60% van alle verplaatsingen blijft binnen onze gemeentegrenzen (“interne ritten”).

 

 

Bron: OViN
Bron: in- en uitgaande pendelstromen SES West-Brabant 2010