Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

5. Uitwerking: Regio en Stad

In de vorige hoofdstukken hebben we een beeld geschetst hoe Oosterhout er qua verkeer en vervoer voor staat anno 2018, welke ontwikkelingen we de komende jaren verwachten, wat onze ambities als stad zijn en wat we verwachten voor 2030 bij ongewijzigd beleid. Gezamenlijk vormt dat het vertrekpunt voor ons toekomstig verkeers- en vervoerbeleid dat we in dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 vertalen naar doelstellingen en opgaven. De doelstellingen benaderen we daarbij vanuit de vier pijlers (bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid én duurzaamheid en gezondheid). Voor de opgaven passen we een gekantelde benadering toe; die steken we in vanuit de modaliteiten (auto, langzaam verkeer, openbaar vervoer en goederenvervoer). Daarmee sluiten we aan op de opzet van het mobiliteitsplan 2007 – 2015 dat ook langs deze lijn (modaliteiten) was opgebouwd.

In het eerste deel van dit hoofdstuk (§ 5.1) zijn de doelen en opgaven uitgewerkt voor Oosterhout in de regio. In het tweede deel (§ 5.2) focussen we ons op de gemeentebrede (binnenstedelijke) doelstellingen en opgaven.

5.1. Oosterhout in de regio

5.2. Stad